Chovatelská stanice FCI AL NASYA

 
Adilah s koncem roku 2017 rozšířila svou sbírku coursingových titulů. Za její vynikající výkony v celé sezóně 2017 získala titul Coursingový šampion KCHCH, dále 2.místo v soutěži Coursingový vítěz (od 1.místa ji dělil pouhý 1bod!) a zároveň ocenění Športový víťaz RHS 2017 (Racing Hounds Slovakia)!!! Moc gratulujeme! yes
 
 
Adilah extended her collection of coursing titles to the end of 2017. For her excellent performances throughout the 2017 season, she won the title of Coursing Champion of Czech sighthound club, 2nd place in the Coursing winner (from 1st place she separated only 1 point!) and also Sport winner RHS 2017 (Racing Hounds Slovakia)!!! Congratulations! yes
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Valéria Valkins Miertušová (SK)
 
 
 

NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ KASSEL 2017 (NĚMECKO)
 
Rozhodčí: 9.12. (Národní) - A.Novak, Slovinsko
               10.12. (Mezinárodní) - P.Mazura, Rakousko
 
Svou výstavní premiéru má za sebou první zástupce "B" vrhu Al Nasya - Bai. V obou dnech obdržel od rozhodčích krásné posudky a oba dva dny získal ve třídě dorostu ocenění Velmi nadějný 1, Nejlepší dorost.
Gratulujeme Baiovi a majiteli a přejeme hodně štěstí na dalších výstavách! smiley
 
 
NATIONALE + INTERNATIONALE RASSEHUNDE-AUSSTELLUNG KASSEL 2017 (GERMANY)
 
Judges: 9.12. (Nationale) - A.Novak, SLO
            10.12. (Internationale) - P.Mazura, AT
 
Můžete zadat text či webovou adresu nebo přeložit dokument.
 
Bai was the first puppy of the "B" litter Al Nasya participated in the dog show. In both days he received from the judges beautiful assessments and both days he was awarded as Very promising 1, Best puppy in the puppy class.
Congratulations to Bai and owner and we wish good luck on next shows! smiley
 
 
     
 Poděkování za foto / Thanks for photo - Hans-Jürgen Metzen (D)
 
 
 
 

6.NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT V COURSINGU, NOMINAČNÍ NA ME 2018 - 26.11.2017, MODENA (ITÁLIE)

Aniyah Al Nasya o víkendu nechyběla na startu národního šampionátu v coursingu v italské Modeně, kde spolu s konečným 2.místem /6/ získala i titul res.CACL.
Blahopřejeme výborné Aniyah a majiteli. smiley

 

6TH NATIONAL CHAMPIONSHIP IN COURSING, NOMINATION TO ECC 2018 - 26.11.2017, MODENA (ITALY)

Aniyah Al Nasya was at the national championship in coursing in Italian Modena, where she got the title res.CACL with the final 2nd place /6/.
Congratulations to excellent Aniyah and her owner. smiley

 

     

 

 

 


Aniyah Al Nasya je oficiálně Slovinský šampion krásy.
Máme velkou radost a přejeme milé "Sabě " a jejímu majiteli hodně úspěchů do dalších výstav. smiley
Bravo!!!
 
Aniyah Al Nasya is officially Slovenian champion of beauty.
We are very happy and we wish "Saba" and her owner many successes at other dog shows. smiley
Bravo!!!
 

Poděkování za foto / Thanks for photo - Devis Sparacca (IT)

 

 


Saluki žebříček Rakousko 2016 - Výstava & Coursing
 
Na prvním místě pro výstavy a coursing je Aniyah Al Nasya, česká fenka, která žije v Itálii a nejen v Rakousku dosáhla výborných výsledků v coursingu i na výstavách v roce 2016!
Aniyah Al Nasya "Saba" je vítěz v bodování v Rakousku pro rok 2016 - výstavy a coursing!
Dodatečně velká gratulace skvělé Aniyah a jejímu majiteli. Jste úžasní!
 
 
Saluki ranking lists Austria 2016 - Show & Lure Coursing

In the first place at the coursing / exhibition is Anyiah Al Nasya, a Czech bitch who lives in Italy and not just in Austria achieved good results in the coursing as well as at the shows in 2016!
Aniyah Al Nasya "Saba" is the winner in scoring Austria 2016 - dog show and coursing!
Additionally big congratulations for the great Aniyah and the owner. You are amazing!
 
 

 
 
Thanks for photo - Dora Levstek (SLO)
 
 
 

V4 CUP 2017

Letošního ročníku coursingového poháru 4 evropských zemí - České republiky, Maďarska, Polska a Slovenské republiky se zúčastnila fenka z našeho A vrhu Adilah "Dydunka". Běžela celkem 6 z 8 plánovaných závodů, které probíhaly od února do října tohoto roku.
Svojí stabilně vysokou kondicí a vysokým nasazením v každém závodě po celý rok dokázala, že je skvělou coursingovou závodnicí a patří jí nádherné celkové 1.MÍSTO!!! Dá se dokonce napsat, že pomyslně vzala na svá bedra bojovat letos i za svou sestřičku Asmu, která tento pohár vyhrála loni a letos se bohužel od jara zotavuje z těžkého zranění nohy. Navíc i v loňském V4 CUP 2016 Adilah bodovala pouze s odběhanou polovinou sezóny a i tak skončila na konečném 3.místě.
Obrovské blahopřání patří samozřejmě Dydunce a její majitelce Haně  Bednaříkové s rodinou.
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí do další sezóny 2018 na evropském poli!!!
 
 
V4 CUP 2017

This year's coursing cup of 4 European countries - the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia was attended by a female from our A litter Adilah "Dydunka". She went to 6 from 8 planned races from February to October this year.
With her stable high level of physical condition and enthusiasm in every race all year round, she proved to be a great coursing racer and she achieve a wonderful overall 1ST PLACE !!! It can even be said that she was fighting for her sister Asma, who won this cup last year and this year, unfortunately, she is recovering from a serious leg injury which happened this spring. In addition, last year's V4 CUP 2016 Adilah scored only with the half-time of the season and ended in the final 3rd place.
The huge congratulations goes to Dyndunka and her owner Hana Bednaříková with family.
Congratulations and we wish good luck to the next season 2018 in the European field!
 
 
 
 
T
Poděkování za poskytnufí fotografie / Thanks for providing the photo - Hana Bednaříková
 
 
 

MEZINÁRODNÍ COURSING - CACIL, CCLA - SANKT AEGYD (RAKOUSKO)  24.9.2017

V krásném prostředí rakouského St. Aegydu se konal mezinárodní coursing se zadáváním titulu CACIL a CCLA.
V tomto závodu se na startovní listině sešla velmi kvalitní šestka fen včetně  Aniyah "Saby", která běžela o oba tituly.
Saba opět dokázala, že je velká bojovnice s obrovským srdcem závodnice a ve druhém kole po skvělém "letu" byla dokonce nejvýše hodnoceným chrtem celého závodu - 191 b. !!! Celkově získala 373 b.  a umístila se na 3. místě, ovšem s titulem CACIL a CCLA!
Tímto závodem Aniyah splnila podmínky pro přiznání titulu Mezinárodní coursingový šampion!!!
Aniyah tak během pouhých 3 týdnů splnila podmínky pro přiznání 3 šampionátů.
Obrovská gratulace míří do Itálie pro skvělou  Sabu a její rodinu. smiley

 

INTERNATIONAL COURSING - CACIL, CCLA - SANKT AEGYD (AUSTRIA) 24.9.2017

In the beautiful surroundings of Austrian St. Aegyd was held an international coursing with the title CACIL and CCLA.
In this race ran very good six bitches including Aniyah "Saba" for both titles.
Saba proved once again that she is a great fighter with the racer's heart, and in the second round after a great "flight" she was the highest rated sighthound of the race - 191 points !!! In total, she got 373 points and was placed as third, but with the title CACIL and CCLA!
By this race Aniyah has fulfilled the conditions for awarding the title International Coursing Champion !!!
Aniyah fulfilled the conditions for three championships in just three weeks.
A huge congratulation goes to Italy for great Saba and her family. smiley

 

 

Poděkování za fotky / Thanks for photos - Devis Sparacca (IT)

 

 


MISTROVSTVÍ SLOVENSKA 2017 - CACIL,CACT, MISTROVSKÝ - KOŠICE 23.9.2017

Za velmi nepříznivého - studeného a deštivého počasí se konalo Mistrovství Slovenska v coursingu 2017.
Zřejmě právě počasí bylo na vině, že nedorazily všechny přihlášené saluky a běželo se v obsazení 2 závodníků v mixu.
Adilah s náskokem sice zvítězila - 1.místo, ale jelikož nevlastní slovenskou licenci, nemohl jí být přiznán titul Mistr Slovenska.
Blahopřejeme k výkonu, který za těchto podmínek předvedla!!!

 

CHAMPIONSHIP OF SLOVAKIA 2017 - CACIL, CACT, MASTER RACE - KOŠICE 23.9.2017

In the very unfavorable - cold and rainy weather the Slovak Championship in coursing was held in 2017.
Apparently the weather was to blame for not entering all of the entered salukis and only 2 competitors run in the mix.
Adilah has won the race - 1st place, but since she did not own a Slovakian license, she could not be awarded the title Master of Slovakia.
Congratulations on the performance she has shown under these conditions !!!

 

Ilustační foto - poděkování za poskytnutí - Hana Bednaříková

Illustrative photo - thanks for provision - Hana Bednaříková

 

 


SLOVENJ GRADEC 2x CACIB 2017 16.-17.9.2017 SLOVINSKO / SLOVENIA

Po týdnu se Aniyah vrátila opět do výstavních kruhů ve Slovinsku. Obě výstavy absolvovala v pracovní třídě s velmi pěknými výsledky v obou dnech.
V sobotu 16.9. získala ocenění Výborná 1 CAC a v neděli 17.9. opět Výborná 1 CAC a res. CACIB!!!
Tímto splnila podmínky k udělení titulu Slovinský šampion krásy.
My s velkou radostí gratulujeme!!! smiley

 

After a week Aniyah returned to the show rings in Slovenia again. She attended both exhibitions in a working class with very good results in both days.
On Saturday 16.9. she got Excellent 1 CAC and on Sunday 17.9. again Excellent 1 CAC and res. CACIB!!!
She has fulfilled the conditions for the title of Slovenian champion of beauty.
We congratulate with great pleasure !!! smiley

 

Poděkování za foto / Thanks for photo - Devis Sparacca (IT)

 

 


30TH SPECIAL CAC SIGHTHOUND SHOW DOLSKO 2017 - SLOVENIA 9.9.2017

Rozhodčí / Judge:  Dr. Željko Gajič (SLO)

Ve slovinském Dolsku se v sobotu 9.9.2017 konala speciální výstava chrtů, na kterou navazoval druhý den v neděli CACIL coursing do kombinace pro získání titulu Slovinský šampion krásy a výkonu.
Náš A vrh zde zastupovala Aniyah "Saba", která na výstavě ve třídě pracovní získala ocenění Výborná 1, CAC.smiley
 
In Slovenian Dolsko was on 9.9.2017 a special sighthound show, which was followed on the Sunday by CACIL coursing to a combination for the title of Slovenian champion of beauty and performance.
Our A litter was represented by Aniyah "Saba" and she was awarded in working class - Excellent 1, CAC.smiley

14TH INTERNATIONAL COURSING DOLSKO 2017 - SLOVENIA 10.9.2017

Druhý den nastoupila Aniyah do závodu, v kterém běželo 5 saluk v mixu. Oba běhy jí zajistily skvělé 1.místo a získání titulu CACL. smiley
Výsledky z obou dnů byly sečteny a Aniyah se stala Slovinským šampionem pro krásu a výkon!!!
Veliká gratulace putuje Aniyah a její rodině do Itálie. Máme velkou radost, děkujeme.smiley
 
The next day Aniyah entered the race in which ran 5 salukis in the mix. Both runs gave her a great 1st place and the title CACL. smiley
Results from both days were counted and Aniyah became the Slovenian champion for beauty and performance!!!
Big congratulations to Aniyah and her family to Italy. We are very happy, thank you. smiley
 
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Blayo San (SLO)
 
 
 

Adilah Al Nasya je čerstvou držitelkou Českého coursingového šampiona.
Patřičně jsme na její výkony na coursingových polích pyšní. 
Patří jí a její majitelce Haně Bednaříkové s rodinou velká gratulace!!!

 

Adilah Al Nasya is a new holder of the Czech coursing champion.
We are very proud of her performance on coursing fields.
Congratulations belongs to her and her owner Hana Bednaříková with family!!!

 

 

 


HOLIDAY WIND CUP 2017 - CACT, BODOVACÍ / SCORING -  ROŽNOV 19.8.2017

V sedmém bodovacím závodě v Rožnově si změřilo své coursingové schopnosti 8 saluk v mixu s mezinárodní účastí.
Adilah "Dydunka" běžela opět výborně a svými výkony si zajistila 1.místo a s ním další titul CACT.
Tím si upevnila vedoucí pozici (180 fen)  s velkým náskokem v neoficiálním evropském žebříčku coursing.eu a zároveň vedení v bodování do "Coursingového vítěze 2017".
Gratulujeme !!! smiley
yes

In the seventh race in Rožnov measured coursing skills 8 salukis in a mix with international participation.
Adilah "Dydunka" ran again excellently and the performance gained her 1st place and another CACT title.
She strengthened her leading position (180 females) with a large margin in the unofficial European ranking coursing.eu and at the same time leading the scoring to the "Coursing winner 2017".
Congratulations !!! smiley
yes

 

Adilah v červeném / Adilah in red

 

Adilah v červeném / Adilah in red

Poděkování za fotografie / Thanks for photos - Andrea Němcová
 

 


MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA TERST ITÁLIE / INTERNATIONAL DOG SHOW TRIESTE ITALY 13.8.2017

Rozhodčí / Judge : Perez Leyda (Kolumbie / Colombia)

Po půl roce se Aniyah "Saba" znovu ukázala na mezinárodní výstavě ve své Itálii.
S velice krásným posudkem, který vystihuje její velmi elegantní postavu, pohyb a postoj, dosáhla se svoji handlerkou Gabry ve třídě otevřené na ocenění Excellent 1, res.CAC, res.CACIB.
Gratulujeme!!! smiley

After half a year Aniyah "Saba" was again at international dog show in her home country Italy.
With very nice assessment, which describes her very elegant physique, movement and standing, she got with handler Gabry in open class Excellent 1, res.CAC, res.CACIB.
Congratulations!!! smiley
 
 
 

 

 

BODOVÁNÍ COURSING.EU SRPEN 2017 / COURSING.EU RANKING AUGUST 2017

Již více než půl roku se drží naše 3 holčičky z A vrhu - Adilah, Asma a Aniyah v TOP 10 žebříčku coursing.eu.
Nyní se poprvé dostala na úžasné první místo skvělá Adilah "Dydunka", která si tuto pozici zajistila svými velmi kvalitními běhy, které předvádí již ve své druhé coursingové sezóně. Obrovská gratulace Dydunko! smiley
Asma i přes zlomeninu nohy letos na jaře, a tím i absenci závodů, se stále drží na skvělém 3. místě! Právě dnes byla opět operována a byla ji vyňata z nohy podpůrná destička se šrouby. Čeká ji rehabilitace a věříme, že nám opět po rekonvalescenci a trénincích bude předvádět své coursingové umění.
Hodně zdraví a opětovné radosti z běhání Asminko! smiley
Aniyah se se svými výkony také stále drží v TOP 10 na skvělém 9.místě. I přes absenci zapsání skvělých CACIL závodů s výborným umístěním v tomto žebříčku je  stále vidět a neztrácí se svými sestřičkami kontakt. smiley Hodně štěstí Saba!!! yes
Děkujeme majitelům a jejich obětavosti, neboť bez nich by nebylo těchto nádherných výsledků!!!
Držíme palce do dalších závodů !!! 

 

For more than half a year, our 3 girls from A litter - Adilah, Asma and Aniyah - are in the TOP 10 ranking coursing.eu.
Now reached the amazing first place Adilah "Dydunka", who secured this position with her high-quality runs, which she show in her second coursing season. Big congratulations Dydunka! smiley
Asma despite the fracture of the leg this year and the absence of races, is still holding the third place! It was just today that a supporting plate with screws was removed from the leg. A rehabilitation is awaiting and we believe that once again, after convalescence and training, she will show her coursing ability.
A lot of health and rejoicing from running Asminka! smiley
Aniyah is still holding the TOP 10 on a great 9th place. Despite the absence of enrol the great CACIL races with her excellent placement in this ranking, she is still visible and does not lose contact with her sisters. smiley Good luck Saba!!! yes
We thank to the owners and their dedication, because without them there would not be such wonderful results !!!
We keep our fingers crossed for next races !!!

 

scan from coursing.eu

 


KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCH HOŘOVICE 29.7.2017

Rozhodčí: Vladimír Panuška (třídy) / Veronika Frolíková (BIS)

Na této klubové výstavě měl premiéru Altin se svým majitelem ve třídě otevřené. Pro oba to byla první velmi vydařená výstava s oceněním Výborná 1, CAC a velmi pěkným posudkem .smiley
Tímto počinem si Altinek započal čekatelství Českého šampiona krásy!!!
Blahopřejeme Altinkovi a majiteli Janu Tunegovi ke krásnému společnému úspěchu!!!

Afsoon  "Elsa" se na této výstavě nepředvedla podle našich představ. Díky její velmi rezervované povaze obdržela ve třídě otevřené ocenění Velmi dobrá 2.

Do třídy čestné nastoupila naše Baysan "Sannynka", kde získala ocenění Výborná 1, Vítěz třídy čestné s krásným posudkem.
V odpoledních hodinách pak nastoupila do závěrečných soutěží, kde navíc získala titul Best In Show - Vítěz třídy čestné 2.místo / 5.
Při této výstavě proběhlo zároveň úspěšné uchovnění Altina i  Afsoon. smiley smiley
 
 
CZECH SIGHTHOUND CLUB SHOW HOŘOVICE 29.7.2017
 
Judges: Vladimír Panuška (classes) / Veronika Frolíková (BIS)
 
It was a premiere in open class for Altin and his owner. For both of them it was very successful first dog show with beautiful assessment and result Excellent 1, CAC. smiley
Altin began with this act expectancy for Czech champion of beauty!!!
Congratulations to Altin and his owner Jan Tunega for wonderful common success!!!
 
Afsoon "Elsa" unfortunately did not perform at this show according to our ideas. Thanks to her very reserved character she received in open class Very good 2.
 
Our Baysan "Sannynka" was shown in honor class, where she received very nice assessment and was awarded by Excellent 1, Winner of honor class.
In the afternoon Sanny entered the final competitions, where she also recived the title Best In Show - Winner of honor class 2nd place / 5.
During this show were Altin and Afsoon also successfully studded. smiley smiley
 
 
Altin Habib Al Nasya
 
 
Afsoon Al Nasya
 
 
Baysan Al Zahra
 

 


ŠTĚŇÁTKŮM JE JIŽ 10 TÝDNŮ heart

V SEKCI "B VRH" PŘIDÁNY NOVÉ FOTOGRAFIE

 

PUPPIES ARE 10 WEEKS OLD heart

IN SECTION "B LITTER" ARE ADDED NEW PHOTOS

 

Zleva / From left: Bai, Balaj, Baasim, Badra, Bareen, Bariah

 


FCI EUROPEAN COURSING CHAMPIONSHIP LOTZWILL - ŠVÝCARSKO / SWITZERLAND 1.7.2017

 
Jsme velice potěšeni, že na toto ME byly nominovány 2 fenky z našeho "A" vrhu - Adilah za ČR a Aniyah za Itálii.
Pro Adilah to bylo první mistrovství s nádherným výsledkem - 12. místo / 48 fen!!! Dokázala, že je velkou bojovnicí a na její běhy jsme patřičně pyšní, neboť měla velmi silné soupeřky - v prvním kole Sha'zadi Ja'naan Al Asmaania a ve druhém kole El Buste Farlat.
Dydunce a majitelce Haně Bednaříkové s rodinou patří velké poděkování a gratulace za bezvadnou reprezentaci.smiley
Aniyah letos skončila na 37. místě a my blahopřejeme k umístění i k účasti na  ME.smiley
Samotná účast na tomto závodě je pro naši chovatelskou stanici velkým úspěchem!!!
Děkujeme.smileyheart
 
We are very pleased that two females from our "A" litter have been nominated for this championship - Adilah for the Czech Republic and Aniyah for Italy.
For Adilah it was the first championship with a wonderful result - 12th place / 48 females !!! She proved she is a great fighter and we are very proud of her running because she had very strong opponents - in the first round Sha'zadi Ja'naan Al Asmaania and in the second round El Buste Farlat.
We are very grateful for excellent representation to Dydunka and her owner Hana Bednaříková with family.smiley
Aniyah finished on 37th place and we congratulate her for the placement and participation in this championship.
The double participation in this race is a great success for our kennel !!!
Thank you. smiley
heart
 
 
Adilah Al Nasya
Poděkování za foto / Thanks for photo - Sabine Horn (Djiibaajah Salukis)
 
 
Aniyah Al Nasya
Poděkování za foto / Thanks for photo - Helge Kronsteiner
 

 


BEAUTY - PERFORMANCE COURSING CACL, CACIL, V4 CUP -  ALSONÉMEDI MAĎARSKO / HUNGARY  14.5.2017

Coursing, do kterého nastoupilo 7 saluk v mixu, byl pro Adilah "Dydunku" výzvou. Po prvním kole byla na 1. místě, ale druhé kolo malinko zamíchalo pořadím a konečné 2.místo s titulem res.CACL a res.CACIL je prostě nádherné!!!
Moc gratulujeme!!! smiley

 

In this race was 7 salukis in mix and for Adilah it was big challenge. She was on the 1st place after first run, but finally she took beautiful 2nd place and titles res.CACL and res.CACIL!!!
Big congratulations!!! smiley
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Zoltán Haller (HU)
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Valéria Valkins Miertušová (SK)
 
 
 

MEZINÁRODNÍ COURSING GOLD RABBIT TROPHY - CACIL, CACT, BODOVACÍ, V4 CUP, NOMINAČNÍ NA ME - KOLESA 7.5.2017
 
INTERNATIONAL COURSING GOLD RABBIT TROPHY - CACIL, CACT, SCORING, V4 CUP, NOMINATION FOR EUROPEAN LURE COURSING CHAMPIONSHIP - KOLESA 7.5.2017
 

V tomto závodě se opět ukázala síla, rychlost a vše, co patří ke krásnému běhu, a to v podání Adilah "Dydunky".
Ona je doslova zlatou holčičkou, která obstojí vždy i v silné zahraniční konkurenci.
Na minulém coursingu na Slovensku "Stráňavy" byla pouhý 1 bod za vítězkou.
Nyní ji dělily od vítězství jen dva body a umístila se na krásném 3.místě s titulem res.CACIL!!!
Blahopřání putuje k Dydunce a majitelce Haně Bednaříkové s rodinou smiley.
 
In this race Adilah "Dydunka" again shown energy, speed and everything, what belongs to nice run.
She is really gold girl, who always succeeds in strong foreign competition.
She was at last coursing in Slovakian "Stráňavy" only 1 point behind winner.
Now was the difference between Adilah and winner only two points - she took 3rd place and title res.CACIL!!!
Congratulations to Dydunka and her owner Hana Bednaříková with family smiley.
 
 
Adilah Al Nasya
 
 
 
Do svého druhého závodu nastoupila i Afsoon "Elsa", ale té se bohužel nepovedlo 1. kolo tak, aby mohla postoupit do 2.kola.
Víme, že ne vždy se zadaří tak, aby byli spokojeni všichni zúčastnění.
Níže je uvedené foto z tohoto závodu.
 
For Afsoon "Elsa" was this her second race ever. Unfortunately the first run wasn't so good as to move her into the second round.
We know that it's not always so good that all participants in the race could be satisfied.
Photo of Afsoon from this race you can see below.
 
 
Afsoon Al Nasya
Děkujeme za foto / Thanks for photo - Markéta Sousedíková (CZ)
 
 
 

INTERNATIONAL COURSING STRÁŇAVY (SLOVENSKO / SLOVAKIA) - CACIL, CACT 29.4.2017 

Adilah "Dydunka" v tomto závodě zaběhla skvělé dva běhy, kdy bohužel v prvním z nich se předvedla sama v sólu a nebylo srovnání se soupeřem. Díky tomu do druhého kola nastupovala z předposledního místa, ale ukázala v něm znovu svůj stále skvělý standard, který ji katapultoval v dvojběhu na 2.místo v celkovém pořadí. Tím pádem získala i titul res.CACIL a res.CACT.

Naše obrovská gratulace putuje skvělé Dydunce a zároveň jejím majitelům. Jsme na Vás patřičně pyšní!!! smiley

 

Adilah "Dydunka" showed in this race two excellent runs, but unfortunately the first run was solo and there was no comparison with another rival. So she started the second run from penultimate placement and again run her great standard, which make her progress to the 2nd place after all. She also received the titles res.CACIL and res.CACT.

Our big congratulations goes to marvellous Dydunka and her owners. We are rightly very proud of you!!! smiley

 

Adilah v bílém / Adilah in white

Poděkování za foto / Thanks for photo - Alžběta Fl'aková (SK)

 

 


Adilah, Aniyah a Asma - to jsou tři holčičky z našeho "A" vrhu, které jsou velmi úspěšné na coursingovém poli.
Díky jejich krásným umístěním figurují společně na neoficiálních stránkách coursingových závodů coursing.eu již několikátý týden v TOP 20 z uvedených 180 fen!!!
Asminka se i při své nucené přestávce díky zranění drží dokonce v TOP 5 !!
Patří jim a jejich majitelům zaslouženě naše velká gratulace a obdiv smiley.
Děkujeme za skvělou reprezentaci!!!
 
Adilah, Aniyah and Asma - these are three girls from our "A" litter, who are very successful on coursing fields.
Because of their nice placements they together play a part at unofficial coursing website coursing.eu in TOP 20 from 180 saluki females for several weeks!!!
Asma is despite her injury and forced break in TOP 5!!!
Big congratulations and admiration for them and their owners smiley.
Thank you for the excellent representation!!!
 
 

 
 
 

OČEKÁVÁME ŠTĚŇÁTKA!!!

S  velkou radostí oznamujeme, že očekáváme náš druhý "B" vrh.
Rodiči jsou Aliyah Al Zahra a Khayif I'm Bash-Baruh. Oba velmi elegantní a s krásným pohybem.
Samozřejmostí jsou aktuální zdravotní vyšetření, EKG a sono srdce, krevní testy - vše v naprostém pořádku.
Narození štěňátek předpokládáme v prvním týdnu měsíce června.
 
 
WE ARE EXPECTING PUPPIES!!!
 
We are pleased to announce, that we are expecting our "B" litter.
Parents are Aliyah Al Zahra and Khayif I'm Bash-Baruh. Both very elegant with beautiful movement.
Of course both parents have actual health examinations, EKG and heart sono, blood tests - everything in perfect order.
Birth of puppies is expected in the first week of June.
 
 
 
 
 
 
 

Milá Asminko, přejeme ti brzké a velmi dobré uzdravení.
Bude to sice trvat delší dobu včetně rehabilitace, ale věříme, že ještě v letošní sezóně si zaběháš!!!
Přidáváme s laskavým svolením majitelky Hany Bednaříkové fotografie - rentgen nohy Asminky po operaci a rekonvalescenci.
Asminka se bude muset podrobit ještě druhé operaci, kdy jí bude vyjmuta destička se šrouby. Držme palce, ať vše dobře dopadne! yessmiley
 
Dear Asminka, we wish you very good and speedy recovery.
It will take longer time including rehabilitation, but we believe, that you will run in this season!!!
The photos are here with kindly permission of owner Hana Bednaříková - X-ray of Asma´s leg after operatin and her recovery.
Asma will have another operation where screws will be removed.
Good luck, let everything goes well! yessmiley
 
 
 
 
 
 

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF SLASKA - CACIL,  CCWC, V4 CUP 15.4.2017
BYTOM (PL)

V polovině měsíce dubna odjela Adilah "Dydunka" letos na svůj již třetí mezinárodní závod konaný za hranicemi Čech a zároveň do třetí země - Polska, které také pořádá V4 Cup.
Ke svým předešlým nádherným dvěma 2. místům si tentokráte vyběhala krásné 3.místo, res.CACIL a res.CCWC v silné zahraniční konkurenci.
Oporou jí již na tomto závodě byla i sestra Asminka, která je zatím v počátku léčení po zlomeninách kostí v noze.
Velká gratulace putuje výborné Dydunce a její rodině smiley.
 
 
In the half of April went Adilah "Dydunka" for her third international coursing abroad - to Poland, which organize V4 Cup also.
She add to her previous excellent two 2nd places beautiful 3rd place, res.CACIL and res.CCWC in strong foreign competition.
Support for Adilah was attendance of her sister Asminka, who is at the beginning of treatment after fracture of two bones in her leg.
Big congratulations to great Dydunka and her family smiley.
 
 
 

 

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ SLOVENSKA 2017 - CACIL, CACT, BODOVACÍ V4 CUP, MISTROVSKÝ  1.-2.4.2017 PARTIZÁNSKE

V dalším mezinárodním závodě se sešlo v mixu 7 saluk. Adilah Al Nasya se zhostila své role favoritky velice dobře a obsadila nádherné 2. místo a zároveň tím získala titul res.CACT a res.CACIL!!!
Dydunce moc blahopřejeme a věříme, že se jí bude i nadále dařit na dalších letošních coursingových polích. smiley

 

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF SLOVAKIA 2017 - CACIL, CACT, SCORING V4 CUP
1.-2.4.2017 PARTIZÁNSKE
 
In next international race were 7 salukis in mix. Adilah Al Nasya confirmed her role of the favourite very good and took beautiful 2nd place and titles res.CACT and res.CACIL!!!
Congratulations and fingers crossed for the next races. smiley
 
 
Adilah Al Nasya - v červené / in red
Poděkování za foto / Thanks for photo - Valéria Valkins Miertušová (SK)
 
 
 

 

Asma Al Nasya je vedle svých skvělých ocenění a výkonů v coursingu zároveň od března 2017 novým nositelem titulu COURSINGOVÝ  ŠAMPION KCHCH !!! laugh
Blahopřejeme Asmince a obětavým majitelům a přejeme jim, aby se mohli opět společně vrátit do závodů. Hodně zdraví Asminko!

 

Asma Al Nasya is except of her superb coursing awards and performances from March 2017 new holder of the title COURSING CHAMPION OF CZECH SIGHTHOUNDS BREEDERS CLUB !!! laugh
Congratulations to Asma and her self-sacrificing owners. We wish them collective return into races.
Good luck and speedy recovery Asma! 
 
 
Poděkování za poskytnutí fotografie / Thanks for provide photo - Hana Bednaříková (CZ)
 
 

JARNÍ OTVÍRÁK - CACT, BODOVACÍ, NOMINAČNÍ, NEPŘEVÁZKA 26.3.2017

Na krásném místě, v hezkém prostředí a za pěkného počasí se konal závod, do kterého poprvé nastoupily všechny 3 fenky z našeho vrhu žijící v Čechách - Adilah, Afsoon a Asma.
Bohužel, stalo se to, co si žádný majitel ani určitě závodník nepřeje. Výborně běžící Asma si ve 2.kole závodu zlomila obě kosti v noze a závod nedokončila.
Musela se podrobit operaci, při které ji byla vpravena do nohy destička se šrouby, které zajistí dobrý srůst zlomeniny. Přejeme Asmince uzdravení bez následků a věříme, že se po rehabilitaci opět vrátí na coursingové pole. Prozatím si drží na neoficiálních stránkách coursing.eu nádherné 3. místo ze 195 fen saluki.
Po odstoupení Asminky ze závodu skončila na 1. místě skvělá Adilah, které moc gratulujeme a na 3. místě Afsoon. Pro Afsoon "Elsu" to byl zároveň první závod vůbec.

 

SPRING OPENER - CACT, SCORING, NOMINATION, NEPŘEVÁZKA 26.3.2017

This race was at nice place and in nice weather, with participation of all 3 Al Nasya females living in Czech republic - Adilah, Afsoon and Asma.
Unfortunately, excellent running Asma broke two bones in her leg in 2nd run and did not finish the race.
She underwent surgery and now we hope in good and speed recovery and comeback to coursing fields after rehabilitation. For now Asma hold on wonderful 3rd place from 195 saluki females at unofficial website coursing.eu.
After retirement Asma from the race was 1st place taken by great Adilah - congratulations!
For Afsoon "Elsa" was this first coursing race ever and she finally took 3rd place.
 
 
Afsoon (bílá / white) + Adilah (červená / red)
 
 
Asma
 
 

COURSING MAZANÝ ZAJÍC - CACT, BODOVACÍ, MEDLÁNKY 12.3.2017

Na startu druhého bodovacího závodu této sezóny se sešlo v mixu 8 saluk, aby si doběhly pro další cenné body do "Coursingového vítěze 2017".
S velkou radostí pro nás si nejvyšší počet za 1. místo a titul CACT připisuje na svůj účet fenka Asma Al Nasyasmiley.
Blahopřejeme Asmince za skvělý výkon !

 

COURSING CANNY HARE - CACT, SCORING, MEDLÁNKY 12.3.2017

Second scoring race in this season were entered by 8 salukis in mix, in order to run for next points to "Coursing winner 2017".
The highest score, 1st place and title CACT achieved Asma Al Nasya smiley.
Congratulation to Asma for great performance !
 
 
 

CACIL, CACL, V4 CUP COURSING ALSÓNÉMEDI MAĎARSKO / HUNGARY 26.2.2017

Na svůj druhý mezinárodní závod a poprvé za hranice ČR se v tomto roce vydaly fenky Asma a  Adilah.
Na startu bylo celkem 14 saluk v mixu a sestřičky nenechaly nic náhodě. smiley
Podělily se o první dvě místa a tím opět dokázaly, že jsou vskutku skvělými závodnicemi!!!
Právem si zaslouží slova plná chvály. 

Asma - 1. místo CACL, CACIL
Adilah - 2. místo res. CACL, res. CACIL

 

For the first time in this year went abroad to their second international coursing girls Asma and Adilah.
In the mix of 14 salukis sisters not let this situation by chance. smiley
They split first two placements among themselves and demonstrate again, that they are really excellent racers!!!
They rightfully deserve words full of praise.
 
Asma - 1st place CACL, CACIL
Adilah - 2nd place res. CACL, res. CACIL
 
 
Asma v červené / Asma in red
 
 
Adilah
 
Poděkování za poskytnutí fotografíí / Thanks for provide photo - Hana Bednaříková (CZ)

 


A.I.A.L.A. MEZINÁRODNÍ COURSING CAVRIANA (ITÁLIE) 12.2.2017 - CACIL, KVALIFIKACE NA MISTROVSTVÍ EVROPY V COURSINGU

Aniyah Al Nasya obsadila po svých perfektních a velmi rychlých bězích 3.místo v silné konkurekci 11 fen. Byl to velmi těsný závod - Aniyah měla stejně bodů jako druhá umístěná fena a na první ztratila pouhých 1,5 bodu.

Gratulujeme skvělé závodnici. yes

 

A.I.A.L.A. INTERNATIONAL COURSING CAVRIANA (ITALY) 12.2.2017 - CACIL, QUALIFICATION TO EUROPEAN LURE COURSING CHAMPIONSHIP

Aniyah Al Nasya finished this race after perfect and very fast runs at 3rd place. The competition of 11 females was very close - Aniyah got the same number of points as 2nd place and she fall behind the victory only 1,5 points.

Congratulations to excellent racer. yes

 

 

 


SNOW WIND CUP HRDOŇOV 28.1.2017 - CACIL, CACT, bodovací / scoring, nominační / nomination, snow coursing

Naše Afsoon "Elsa" si v průběhu tohoto coursingového závodu splnila na trati se sněhovou pokrývkou svůj poslední párový běh a tím i podmínky pro udělení licence.
Jsme šťastni, že po půlroční nucené přestávce se Elsičky noha zahojila tak, že nyní může i závodit!!!

 

Our Afsoon "Elsa" fulfilled requirements for coursing licence by last pair run in this snow race.

We are happy, that Elsa's leg finally heal up after unplanned half-year break and now she can contest in the races!!!

 

Díky za foto / Thanks for photo - Vlastimil Liška (CZ)

 


SNOW WIND CUP HRDOŇOV 28.1.2017 - CACIL, CACT, bodovací, nominační, snow coursing

Do nové coursingové sezóny vstoupily sestřičky Asma a Adilah účastí na prvním závodě v Čechách.
V konkurenci 12 saluk v mixu obsadila Asminka krásné 5.místo a zároveň byla nejúspěšnější českou salukou závodu. 
Její oba běhy byly vynikající, proto se musíme přiznat, že jsme čekali umístění a nějakou příčku výše, ale nejdůležitější pro nás je, že doběhla v pořádku a bez zranění!!!
Adilah svými dobrými a vyrovnanými běhy nakonec obsadila 9.místo.

Přejeme Asmince a Dydunce hodně štěstí a zdravé nožky do dalších letošních coursingových závodů!!!

 

SNOW WIND CUP HRDOŇOV 28.1.2017 - CACIL, CACT, scoring, nomination, snow coursing

Sisters Asma and Adilah entered to new coursing season by participation at first race in Czech republic.

In mix of 12 salukis Asma was best czech saluki together with nice 5th place in the race.

Her runs were excellent and we have to admit, that we were expecting higher placement, but the most important thing is, that Asma finished the race without injury!!!

Adilah took 9th place with her good and steady runs.

We wish Asma and Adilah good luck and healthy legs for next coursing races!!!

 

 

                                 Adilah                                                                      Asma

   

Díky za poskytnutí foto / Thanks for provide photo - Hana Bednaříková (CZ)

 


COURSINGOVÝ VÍTĚZ 2016

Nádherným rozloučením s loňskou coursingovou sezónou se může pochlubit fenka Asma.
Právě ona ve svém prvním závodním roce se díky svým výborným a hlavně vyrovnaným výkonům  může mimo dalších excelentních umístění v evropských soutěžích pyšnit domácím titulem COURSINGOVÝ VÍTĚZ 2016 !!!
Toto ocenění si převzala dne 21.1.2017 v pražském TOP HOTELU.
Do dalšího coursingového zápolení přejeme Asmince hlavně výborné zdraví a stále velikou radost ze střapečku. smiley

 

COURSING WINNER 2016

Amazing girl Asma said goodbye to last coursing season in big style. She served excellent and balanced performances all the year - for her the first coursing season! Except other amazing placements from abroad she can boast the title CZECH COURSING WINNER 2016 !!!

She received this award on the 21st of January 2017 in Prague TOP HOTEL.

We wish Asma good health and still big joy from the tassel to next competitions. smiley

 

Díky za poskytnutí foto / Thanks for provide photo - Hana Bednaříková (CZ)

 


DUO CACIB LJUBLJANA 21.-22.1.2017 SLOVINSKO / SLOVENIA

Aniyah Al Nasya "Saba" na těchto výstavách po oba dny obdržela krásné posudky včetně velké pochvaly za krásné předvedení. smiley

Aniyah Al Nasya "Saba" received on both days nice assessments and big compliments for nice presentation. smiley

21.1.2017 - rozhodčí / judge: Andreja Novak - Slovinsko (SLO)
Excellent 2, res. CAC


22.1.2017 - rozhodčí / judge: Dr. György Tesics - Maďarsko (HU)
Excellent 2, res. CAC

Gratulujeme a držíme palce na další výstavu! / Congratulations and good luck on next show!

 Poděkování za foto / Thanks for photo - Dora Levstek (SLO)

 


OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016

Tento rok byl pro náš první "A" vrh velice úspěšný. Děti z tohoto vrhu nám udělaly obrovskou radost hlavně na coursingovém poli.
Celkem 5 fenek získalo v tomto roce coursingovou a některé zároveň i dostihovou licenci.
Jejich úspěchy jsou nepřehlédnutelné, především výsledky Aniyah a Asmy vynesly tyto dvě fenky do TOP 10 Evropy s tím, že každá z nich vyhrála významný evropský pohár za tento rok. To samozřejmě svědčí o jejich celoroční vynikající kondici!!! yes

Můj sen o "coursingovém"  vrhu se splnil. Jsem za to nesmírně šťastná a děkuji všem obětavým majitelům za jejich péči, lásku a čas.

Nejen na coursingu, ale i na výstavách jsme zaznamenali krásná umístění v roce 2016.
Nejúspěšnější fenkou na výstavách byla Aniyah, která si odnesla z některých výstav i tituly CACIB a BOS.

Předpokládáme,  že se budeme v letošním roce ve větším počtu účastnit výstav jak doma, tak i v zahraničí a samozřejmě nás čeká nová, pro nás teprve druhá coursingová sezóna. Věříme, že bude úspěšná ke spokojenosti nás všech.

Přeji všem majitelům, aby se jim v novém roce  dařilo hlavně v osobním, ale i v pracovním životě a byli společně se svými psy zdraví!!! smiley

 

2016 IN RETROSPECT

This year was for our "A" litter very successfull. Our offspring made us happy mainly on the coursing field. Five girls received coursing and racing licence. Their sucessess are striking, primarily Aniyah's and Asma's results took them to the European TOP 10 and both of them won important european cup this year. This attests their year-round excellent condition. yes

My dream about "coursing" litter came true. I'm very happy for that and I would like to thank all self-sacrifising owners for their care, love and time.

We got nice placings at the dog shows and coursings in 2016. Most successful at the shows was Aniyah - she was awarded CACIB and BOS more than once.

We assume that we will participate in 2017 at shows in Czech republic and abroad too and we await new coursing season. We believe it will be successful to the satisfaction of all of us.

I wish all owners good luck in private and working life and stay healthy with your dogs!!! smiley

 

 

 

THE BEST OF 2016

 

 

heartANIYAHheart

1st place, CACL, CACIL 3x

2nd place, res. CACL, res. CACIL 1x

3rd place 1x

Nomination for FCI European Lure Coursing Championship 2016 Slovakia

FCI European Lure Coursing Championship 2016 - 18th place

WINNER OF EUROCUP 2016!!!

1st place ranking in Italy

Excellent 1, CAC

Excellent 1, CAC, CACIB, BOS 2x

Zagreb Winner

 

 

 

 

 

 

heartASMAheart

1st place, CACT 1x

2nd place, res CACT 2x

2nd place, res CACT, res. CACIL 2x

3rd place 3x

3rd place, res. CACL 1x

CACIL coursing - Best saluki female 2x

Championship of Bohemia - 2nd place

Championship of Czech Republic - 2nd place

Nomination for FCI European Lure Coursing Championship 2016 Slovakia

Participation in the FCI European Lure Coursing Championship 2016 Slovakia

TOP TEN CUP 2016 - 25th place - second best saluki from more than 600 sighthounds

WINNER OF V4 CUP 2016!!!

COURSING WINNER 2016 !!!

 

 

 

heartADILAHheart

1st place, CACL, CACIL 1x

1st place, CACT 1x

INTERNATIONAL HUNGARIAN COURSING CHAMPION 2016!!!

V4 CUP 2016 - 3rd place

Excellent 1, CAC 2x

 

 

 

 

Coursing and racing licence - Adilah, Aniyah, Asma

Coursing licence - Afreen, Amirah

 

        

                                 Amirah                                                                       Afreen

 

TOPlist