Chovatelská stanice FCI AL NASYA

CAC BARJE 8.4.2018 SLOVINSKO / SLOVENIA

Rozhodčí / Judge: Primož Peer (SLO)
 
Další výstavy, v pořadí druhé, se již ve třídě mladých předvedla 10měsíční Bareen
Mimo opět výborného posudku získala titul Výborná 1, PRM - Junior BOB. smiley
Máme velkou radost, gratulujeme Bareen a báječné majitelce. smiley
 
Other dog show, second in a row, was entered in junior class by 10month old Bareen.
Besides excellent assessment again, she won the title Excellent 1, PRM - Junior BOB. smiley
We are very happy and we congratulate Bareen and her wonderful owner. smiley
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Dora Levstek (SLO)
 
 

Trénink na dostihové trati - Stolberg 7.4.2018 (Německo) 
 
Chlapec z našeho B vrhu Bai si v sobotu opět zatrénoval na dostihové trati. smiley 
Jen tak dál milý Baii. smiley 
Je šikovný, rychlý a my se těšíme, až rozšíří řady závodníků po splnění licence. smiley
Hodně štěstí chlapečku! heart
 
 
Race Training - Stolberg 7.4.2018 (Germany)
The boy from our B litter Bai on Saturday again trained on the racetrack. smiley
Keep it up sweet Bai. smiley
He is smart, fast and we look forward to extending the number of racers after he will fulfill the conditions for licence. smiley
Good luck boy! heart
 
 
 
 
Foto / Photo: Andrea Willers
Poděkování za poskytnutí fotografií / Thanks for providing the photos: Hans Jürgen Metzen
 

 


Aniyah Al Nasya "Saba" svými skvělými a vyrovnanými výkony na mezinárodních coursingových polích získala titul C.I.C. - Mezinárodní coursingový šampion!!! heart
Právem si zaslouží náš obdiv za své výkony.
My srdečně blahopřejeme Sabě a jejímu majiteli. smiley
Máme velikou radost a přejeme hodně dalších úspěchů na výstavách a coursincích.
 
Aniyah Al Nasya "Saba" with her excellent and balanced performances on the international coursing fields received the title C.I.C. - International coursing champion !!! heart
Rightfully, she deserves our admiration for her performance.
We congratulate Saba and her owner. smiley
We are very happy and wish many more successes at exhibitions and coursings.
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Devis Sparacca (IT)

 


MAZANÝ ZAJÍC - MEZINÁRODNÍ V4 CUP - CACIL, CACT,  MISTROVSTVÍ MORAVY, NOMINAČNÍ 1.4.2018 MEDLÁNKY

A opět byly v akci sestřičky Asma a Adilah. Znovu konkurence 10 fen v mezinárodním obsazení a sestřičkám se dařilo.smiley
Asminka 2.místo a tituly res. CACT,  res. CACIL, vícemistr Moravy 2018.
Dydunka 3.místo - pouhý 1 bod za Asminkou.
Máme radost ze znovu obrovského nasazení Asminky při závodění, je to skvělá bojovnice, běh je jí vším a hlavně je její největší radostí.
Blahopřejeme oběma úžasným běžkyním a majitelce Haně Bednaříkové s rodinou.
 
 
CUNNING HARE - INTERNATIONAL V4 CUP - CACIL, CACT, MORAVIAN CHAMPIONSHIP, NOMINATION RACE 1.4.2018 MEDLÁNKY

And again sisters Asma and Adilah were in action. Again the competition of 10 females in international cast and sisters were successful. smiley
Asminka 2nd place and titles res. CACT, res. CACIL, Multiple Master of Morava 2018.
Dydunka 3rd place - just 1 point behind Asminka.
We are delighted with the re-deployment of Asminka in racing. She is a great warrior, running is all to her and most importantly, her greatest joy.
Congratulations to both wonderful racers and the owner of Hana Bednaříková with her family.
 
        
                                 Asma                                                                                 Adilah
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Hana Bednaříková
 
 

JARNÍ OTVÍRÁK - CACT, BODOVACÍ, KOLESA 24.3.2018

Prvního národního coursingu v této sezóně se opět zúčastnily Asma s Adilah a nastoupily do závodu v mixu 10 saluk.
Dydunka si vyběhla krásné 2.místo s titulem CACT a byla nejlepší fenou plemene.
Asminka skončila na 7.místě i přes dva pěkné a vyrovnané běhy. 
Držíme oběma palce do dalších závodů! yes
 
 
SPRING OPENER - CACT, SCORING, KOLESA 24.3.2018

The first national coursing this season was again attended by Asma with Adilah and they entered the race in a mix of 10 salukis.
Dydunka gained beautiful 2nd place with the title CACT and she was also the best female of the breed.
Asminka finished on 7th place despite two nice and equable runs.
We keep both inches in the next race! yes
 
Adilah
 
Asma

 

Foto / Photo - Markéta Sousedíková
Poděkování za poskytnutí fotografií / Thanks for providing the photos - Hana Bednaříková

 


INTERNATIONAL COURSING ALSÓNÉMEDI - SEASON OPENING COURSING - CACL, CACIL, V4 Cup - 3.3.2018 ALSÓNÉMEDI (MAĎARSKO / HUNGARY)

Začala coursingová sezóna 2018 a my jsme s velkou nedočkavostí čekali na první start Asminky po roční nucené přestávce, která byla způsobená zlomeninou obou kostí v noze.
Na svůj první velký mezinárodní závod dorazila se svou sestřičkou Adilah do maďarského Alsónémedi, kde se sešla konkurence 10 fen saluk 5 zemí Evropy.
Konečné umístění po vydařených bězích obou závodnic, Asminky a Dydunky, bylo v první polovině startovního pole a se stejným bodovým ohodnocením.
Asma - 4. místo smiley
Adilah - 5. místo smiley
Gratulujeme! smileysmiley
 
The coursing season 2018 began and we were very eager to wait for Asminka's first start after a year's forced break that was caused by the fracture of the two bones in the leg.
At her first big international race she arrived with her sister Adilah to Alsónémedi, Hungary, where she competed with 10 saluki females from 5 European countries.
The final placement after the successful races of both racers, Asminka and Dydunka, was in the first half of the starting field and with the same score.
Asma - 4th place smiley
Adilah - 5th place smiley
Congratulations! smileysmiley 
 
Asma
 
Adilah
 
 
Foto / Photo - Szilárd Simkó
Poděkování za poskytnutí fotografií / Thanks for providing the photos -  Hana Bednaříková
 
 

CACIB WINTER WINNER 18.2.2028 CELJE (SLOVINSKO / SLOVENIA)

Rozhodčí / Judge: Gerard Jipping (Nizozemsko / NL)

 

Bareen Al Nasya se zúčastnila své první výstavy, kde získala ve třídě dorostu velmi krásný posudek, ocenění Velmi nadějná 1, Nejlepší dorost.

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí na dalších výstavách! smiley

 

Bareen Al Nasya was at her first dog show, where she received very nice assessment and in puppy class was awarded as Very promising 1, Best puppy. 

Congratulations and we wish you good luck at other shows! smiley

 

Poděkování za foto / Thanks for photo: Dora Levstek (SLO)

 


laughÚSPĚCHY 2017 / SUCCESSES 2017laugh

 
 
ALIYAH AL ZAHRA
C.I.B.P. – International champion for beauty and performance
mother of „B“ litter Al Nasya - * 30.5.2017
 
BAYSAN AL ZAHRA
Winner of honor class
Best In Show – Winner of honor class 2nd place
 
AFSOON AL NASYA
stud bitch
coursing licence
3rd place
 
ALTIN HABIB AL NASYA
stud dog
CAC, starting expectancy for Czech champion of beauty
 
ASMA AL NASYA
Coursing champion of Czech sighthound club
2x 1st place
CACT
CACL
CACIL
 
ADILAH AL NASYA
Winner V4 Cup Sighthounds Lure Coursing Trophy
Czech coursing champion
Coursing champion of Czech sighthound club
Sport Winner of Racing Hounds Slovakia
2nd place at Coursing winner
1st place on Coursing championship of Slovakia
12th place at European Lure Coursing Championship
2x 1st place
4x 2nd place
2x 3rd place
CACT
2x res.CACT
2x res.CACL
res.CCWC
6x res.CACIL
long-term international leader at coursing.eu
 
ANIYAH AL NASYA
Slovenian champion for beauty and performance
Slovenian champion of beauty
fulfilled conditions for International Coursing Champion
1st place
2nd place
3rd place
3x CAC
3x res.CAC
2x res.CACIB
CACL
res.CACL
CACIL
CCLA
 
BAI AL NASYA
2x Best puppy
TOPlist