Chovatelská stanice FCI AL NASYA

ŠTĚŇÁTKŮM JE JIŽ 7 TÝDNŮ heart

V SEKCI "B VRH" PŘIDÁNY NOVÉ FOTOGRAFIE

 

PUPPIES ARE 7 WEEKS OLD heart

IN SECTION "B LITTER" ARE ADDED NEW PHOTOS

 

Zleva / From left: Bai, Balaj, Baasim, Badra, Bareen, Bariah

 


FCI EUROPEAN COURSING CHAMPIONSHIP LOTZWILL - ŠVÝCARSKO / SWITZERLAND 1.7.2017

 
Jsme velice potěšeni, že na toto ME byly nominovány 2 fenky z našeho "A" vrhu - Adilah za ČR a Aniyah za Itálii.
Pro Adilah to bylo první mistrovství s nádherným výsledkem - 12. místo / 48 fen!!! Dokázala, že je velkou bojovnicí a na její běhy jsme patřičně pyšní, neboť měla velmi silné soupeřky - v prvním kole Sha'zadi Ja'naan Al Asmaania a ve druhém kole El Buste Farlat.
Dydunce a majitelce Haně Bednaříkové s rodinou patří velké poděkování a gratulace za bezvadnou reprezentaci.smiley
Aniyah letos skončila na 37. místě a my blahopřejeme k umístění i k účasti na  ME.smiley
Samotná účast na tomto závodě je pro naši chovatelskou stanici velkým úspěchem!!!
Děkujeme.smileyheart
 
We are very pleased that two females from our "A" litter have been nominated for this championship - Adilah for the Czech Republic and Aniyah for Italy.
For Adilah it was the first championship with a wonderful result - 12th place / 48 females !!! She proved she is a great fighter and we are very proud of her running because she had very strong opponents - in the first round Sha'zadi Ja'naan Al Asmaania and in the second round El Buste Farlat.
We are very grateful for excellent representation to Dydunka and her owner Hana Bednaříková with family.smiley
Aniyah finished on 37th place and we congratulate her for the placement and participation in this championship.
The double participation in this race is a great success for our kennel !!!
Thank you. smiley
heart
 
 
Adilah Al Nasya
Poděkování za foto / Thanks for photo - Sabine Horn (Djiibaajah Salukis)
 
 
Aniyah Al Nasya
Poděkování za foto / Thanks for photo - Helge Kronsteiner
 

 


BEAUTY - PERFORMANCE COURSING CACL, CACIL, V4 CUP -  ALSONÉMEDI MAĎARSKO / HUNGARY  14.5.2017

Coursing, do kterého nastoupilo 7 saluk v mixu, byl pro Adilah "Dydunku" výzvou. Po prvním kole byla na 1. místě, ale druhé kolo malinko zamíchalo pořadím a konečné 2.místo s titulem res.CACL a res.CACIL je prostě nádherné!!!
Moc gratulujeme!!! smiley

 

In this race was 7 salukis in mix and for Adilah it was big challenge. She was on the 1st place after first run, but finally she took beautiful 2nd place and titles res.CACL and res.CACIL!!!
Big congratulations!!! smiley
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Zoltán Haller (HU)
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Valéria Valkins Miertušová (SK)
 
 
 

MEZINÁRODNÍ COURSING GOLD RABBIT TROPHY - CACIL, CACT, BODOVACÍ, V4 CUP, NOMINAČNÍ NA ME - KOLESA 7.5.2017
 
INTERNATIONAL COURSING GOLD RABBIT TROPHY - CACIL, CACT, SCORING, V4 CUP, NOMINATION FOR EUROPEAN LURE COURSING CHAMPIONSHIP - KOLESA 7.5.2017
 

V tomto závodě se opět ukázala síla, rychlost a vše, co patří ke krásnému běhu, a to v podání Adilah "Dydunky".
Ona je doslova zlatou holčičkou, která obstojí vždy i v silné zahraniční konkurenci.
Na minulém coursingu na Slovensku "Stráňavy" byla pouhý 1 bod za vítězkou.
Nyní ji dělily od vítězství jen dva body a umístila se na krásném 3.místě s titulem res.CACIL!!!
Blahopřání putuje k Dydunce a majitelce Haně Bednaříkové s rodinou smiley.
 
In this race Adilah "Dydunka" again shown energy, speed and everything, what belongs to nice run.
She is really gold girl, who always succeeds in strong foreign competition.
She was at last coursing in Slovakian "Stráňavy" only 1 point behind winner.
Now was the difference between Adilah and winner only two points - she took 3rd place and title res.CACIL!!!
Congratulations to Dydunka and her owner Hana Bednaříková with family smiley.
 
 
Adilah Al Nasya
 
 
 
Do svého druhého závodu nastoupila i Afsoon "Elsa", ale té se bohužel nepovedlo 1. kolo tak, aby mohla postoupit do 2.kola.
Víme, že ne vždy se zadaří tak, aby byli spokojeni všichni zúčastnění.
Níže je uvedené foto z tohoto závodu.
 
For Afsoon "Elsa" was this her second race ever. Unfortunately the first run wasn't so good as to move her into the second round.
We know that it's not always so good that all participants in the race could be satisfied.
Photo of Afsoon from this race you can see below.
 
 
Afsoon Al Nasya
Děkujeme za foto / Thanks for photo - Markéta Sousedíková (CZ)
 
 
 

INTERNATIONAL COURSING STRÁŇAVY (SLOVENSKO / SLOVAKIA) - CACIL, CACT 29.4.2017 

Adilah "Dydunka" v tomto závodě zaběhla skvělé dva běhy, kdy bohužel v prvním z nich se předvedla sama v sólu a nebylo srovnání se soupeřem. Díky tomu do druhého kola nastupovala z předposledního místa, ale ukázala v něm znovu svůj stále skvělý standard, který ji katapultoval v dvojběhu na 2.místo v celkovém pořadí. Tím pádem získala i titul res.CACIL a res.CACT.

Naše obrovská gratulace putuje skvělé Dydunce a zároveň jejím majitelům. Jsme na Vás patřičně pyšní!!! smiley

 

Adilah "Dydunka" showed in this race two excellent runs, but unfortunately the first run was solo and there was no comparison with another rival. So she started the second run from penultimate placement and again run her great standard, which make her progress to the 2nd place after all. She also received the titles res.CACIL and res.CACT.

Our big congratulations goes to marvellous Dydunka and her owners. We are rightly very proud of you!!! smiley

 

Adilah v bílém / Adilah in white

Poděkování za foto / Thanks for photo - Alžběta Fl'aková (SK)

 

 


Adilah, Aniyah a Asma - to jsou tři holčičky z našeho "A" vrhu, které jsou velmi úspěšné na coursingovém poli.
Díky jejich krásným umístěním figurují společně na neoficiálních stránkách coursingových závodů coursing.eu již několikátý týden v TOP 20 z uvedených 180 fen!!!
Asminka se i při své nucené přestávce díky zranění drží dokonce v TOP 5 !!
Patří jim a jejich majitelům zaslouženě naše velká gratulace a obdiv smiley.
Děkujeme za skvělou reprezentaci!!!
 
Adilah, Aniyah and Asma - these are three girls from our "A" litter, who are very successful on coursing fields.
Because of their nice placements they together play a part at unofficial coursing website coursing.eu in TOP 20 from 180 saluki females for several weeks!!!
Asma is despite her injury and forced break in TOP 5!!!
Big congratulations and admiration for them and their owners smiley.
Thank you for the excellent representation!!!
 
 

 
 
 

OČEKÁVÁME ŠTĚŇÁTKA!!!

S  velkou radostí oznamujeme, že očekáváme náš druhý "B" vrh.
Rodiči jsou Aliyah Al Zahra a Khayif I'm Bash-Baruh. Oba velmi elegantní a s krásným pohybem.
Samozřejmostí jsou aktuální zdravotní vyšetření, EKG a sono srdce, krevní testy - vše v naprostém pořádku.
Narození štěňátek předpokládáme v prvním týdnu měsíce června.
 
 
WE ARE EXPECTING PUPPIES!!!
 
We are pleased to announce, that we are expecting our "B" litter.
Parents are Aliyah Al Zahra and Khayif I'm Bash-Baruh. Both very elegant with beautiful movement.
Of course both parents have actual health examinations, EKG and heart sono, blood tests - everything in perfect order.
Birth of puppies is expected in the first week of June.
 
 
 
 
 
 
 

Milá Asminko, přejeme ti brzké a velmi dobré uzdravení.
Bude to sice trvat delší dobu včetně rehabilitace, ale věříme, že ještě v letošní sezóně si zaběháš!!!
Přidáváme s laskavým svolením majitelky Hany Bednaříkové fotografie - rentgen nohy Asminky po operaci a rekonvalescenci.
Asminka se bude muset podrobit ještě druhé operaci, kdy jí bude vyjmuta destička se šrouby. Držme palce, ať vše dobře dopadne! yessmiley
 
Dear Asminka, we wish you very good and speedy recovery.
It will take longer time including rehabilitation, but we believe, that you will run in this season!!!
The photos are here with kindly permission of owner Hana Bednaříková - X-ray of Asma´s leg after operatin and her recovery.
Asma will have another operation where screws will be removed.
Good luck, let everything goes well! yessmiley
 
 
 
 
 
 

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF SLASKA - CACIL,  CCWC, V4 CUP 15.4.2017
BYTOM (PL)

V polovině měsíce dubna odjela Adilah "Dydunka" letos na svůj již třetí mezinárodní závod konaný za hranicemi Čech a zároveň do třetí země - Polska, které také pořádá V4 Cup.
Ke svým předešlým nádherným dvěma 2. místům si tentokráte vyběhala krásné 3.místo, res.CACIL a res.CCWC v silné zahraniční konkurenci.
Oporou jí již na tomto závodě byla i sestra Asminka, která je zatím v počátku léčení po zlomeninách kostí v noze.
Velká gratulace putuje výborné Dydunce a její rodině smiley.
 
 
In the half of April went Adilah "Dydunka" for her third international coursing abroad - to Poland, which organize V4 Cup also.
She add to her previous excellent two 2nd places beautiful 3rd place, res.CACIL and res.CCWC in strong foreign competition.
Support for Adilah was attendance of her sister Asminka, who is at the beginning of treatment after fracture of two bones in her leg.
Big congratulations to great Dydunka and her family smiley.
 
 
 

 

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ SLOVENSKA 2017 - CACIL, CACT, BODOVACÍ V4 CUP, MISTROVSKÝ  1.-2.4.2017 PARTIZÁNSKE

V dalším mezinárodním závodě se sešlo v mixu 7 saluk. Adilah Al Nasya se zhostila své role favoritky velice dobře a obsadila nádherné 2. místo a zároveň tím získala titul res.CACT a res.CACIL!!!
Dydunce moc blahopřejeme a věříme, že se jí bude i nadále dařit na dalších letošních coursingových polích. smiley

 

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP OF SLOVAKIA 2017 - CACIL, CACT, SCORING V4 CUP
1.-2.4.2017 PARTIZÁNSKE
 
In next international race were 7 salukis in mix. Adilah Al Nasya confirmed her role of the favourite very good and took beautiful 2nd place and titles res.CACT and res.CACIL!!!
Congratulations and fingers crossed for the next races. smiley
 
 
Adilah Al Nasya - v červené / in red
Poděkování za foto / Thanks for photo - Valéria Valkins Miertušová (SK)
 
 
 

 

Asma Al Nasya je vedle svých skvělých ocenění a výkonů v coursingu zároveň od března 2017 novým nositelem titulu COURSINGOVÝ  ŠAMPION KCHCH !!! laugh
Blahopřejeme Asmince a obětavým majitelům a přejeme jim, aby se mohli opět společně vrátit do závodů. Hodně zdraví Asminko!

 

Asma Al Nasya is except of her superb coursing awards and performances from March 2017 new holder of the title COURSING CHAMPION OF CZECH SIGHTHOUNDS BREEDERS CLUB !!! laugh
Congratulations to Asma and her self-sacrificing owners. We wish them collective return into races.
Good luck and speedy recovery Asma! 
 
 
Poděkování za poskytnutí fotografie / Thanks for provide photo - Hana Bednaříková (CZ)
 
 

JARNÍ OTVÍRÁK - CACT, BODOVACÍ, NOMINAČNÍ, NEPŘEVÁZKA 26.3.2017

Na krásném místě, v hezkém prostředí a za pěkného počasí se konal závod, do kterého poprvé nastoupily všechny 3 fenky z našeho vrhu žijící v Čechách - Adilah, Afsoon a Asma.
Bohužel, stalo se to, co si žádný majitel ani určitě závodník nepřeje. Výborně běžící Asma si ve 2.kole závodu zlomila obě kosti v noze a závod nedokončila.
Musela se podrobit operaci, při které ji byla vpravena do nohy destička se šrouby, které zajistí dobrý srůst zlomeniny. Přejeme Asmince uzdravení bez následků a věříme, že se po rehabilitaci opět vrátí na coursingové pole. Prozatím si drží na neoficiálních stránkách coursing.eu nádherné 3. místo ze 195 fen saluki.
Po odstoupení Asminky ze závodu skončila na 1. místě skvělá Adilah, které moc gratulujeme a na 3. místě Afsoon. Pro Afsoon "Elsu" to byl zároveň první závod vůbec.

 

SPRING OPENER - CACT, SCORING, NOMINATION, NEPŘEVÁZKA 26.3.2017

This race was at nice place and in nice weather, with participation of all 3 Al Nasya females living in Czech republic - Adilah, Afsoon and Asma.
Unfortunately, excellent running Asma broke two bones in her leg in 2nd run and did not finish the race.
She underwent surgery and now we hope in good and speed recovery and comeback to coursing fields after rehabilitation. For now Asma hold on wonderful 3rd place from 195 saluki females at unofficial website coursing.eu.
After retirement Asma from the race was 1st place taken by great Adilah - congratulations!
For Afsoon "Elsa" was this first coursing race ever and she finally took 3rd place.
 
 
Afsoon (bílá / white) + Adilah (červená / red)
 
 
Asma
 
 

COURSING MAZANÝ ZAJÍC - CACT, BODOVACÍ, MEDLÁNKY 12.3.2017

Na startu druhého bodovacího závodu této sezóny se sešlo v mixu 8 saluk, aby si doběhly pro další cenné body do "Coursingového vítěze 2017".
S velkou radostí pro nás si nejvyšší počet za 1. místo a titul CACT připisuje na svůj účet fenka Asma Al Nasyasmiley.
Blahopřejeme Asmince za skvělý výkon !

 

COURSING CANNY HARE - CACT, SCORING, MEDLÁNKY 12.3.2017

Second scoring race in this season were entered by 8 salukis in mix, in order to run for next points to "Coursing winner 2017".
The highest score, 1st place and title CACT achieved Asma Al Nasya smiley.
Congratulation to Asma for great performance !
 
 
 

CACIL, CACL, V4 CUP COURSING ALSÓNÉMEDI MAĎARSKO / HUNGARY 26.2.2017

Na svůj druhý mezinárodní závod a poprvé za hranice ČR se v tomto roce vydaly fenky Asma a  Adilah.
Na startu bylo celkem 14 saluk v mixu a sestřičky nenechaly nic náhodě. smiley
Podělily se o první dvě místa a tím opět dokázaly, že jsou vskutku skvělými závodnicemi!!!
Právem si zaslouží slova plná chvály. 

Asma - 1. místo CACL, CACIL
Adilah - 2. místo res. CACL, res. CACIL

 

For the first time in this year went abroad to their second international coursing girls Asma and Adilah.
In the mix of 14 salukis sisters not let this situation by chance. smiley
They split first two placements among themselves and demonstrate again, that they are really excellent racers!!!
They rightfully deserve words full of praise.
 
Asma - 1st place CACL, CACIL
Adilah - 2nd place res. CACL, res. CACIL
 
 
Asma v červené / Asma in red
 
 
Adilah
 
Poděkování za poskytnutí fotografíí / Thanks for provide photo - Hana Bednaříková (CZ)

 


A.I.A.L.A. MEZINÁRODNÍ COURSING CAVRIANA (ITÁLIE) 12.2.2017 - CACIL, KVALIFIKACE NA MISTROVSTVÍ EVROPY V COURSINGU

Aniyah Al Nasya obsadila po svých perfektních a velmi rychlých bězích 3.místo v silné konkurekci 11 fen. Byl to velmi těsný závod - Aniyah měla stejně bodů jako druhá umístěná fena a na první ztratila pouhých 1,5 bodu.

Gratulujeme skvělé závodnici. yes

 

A.I.A.L.A. INTERNATIONAL COURSING CAVRIANA (ITALY) 12.2.2017 - CACIL, QUALIFICATION TO EUROPEAN LURE COURSING CHAMPIONSHIP

Aniyah Al Nasya finished this race after perfect and very fast runs at 3rd place. The competition of 11 females was very close - Aniyah got the same number of points as 2nd place and she fall behind the victory only 1,5 points.

Congratulations to excellent racer. yes

 

 

 


SNOW WIND CUP HRDOŇOV 28.1.2017 - CACIL, CACT, bodovací / scoring, nominační / nomination, snow coursing

Naše Afsoon "Elsa" si v průběhu tohoto coursingového závodu splnila na trati se sněhovou pokrývkou svůj poslední párový běh a tím i podmínky pro udělení licence.
Jsme šťastni, že po půlroční nucené přestávce se Elsičky noha zahojila tak, že nyní může i závodit!!!

 

Our Afsoon "Elsa" fulfilled requirements for coursing licence by last pair run in this snow race.

We are happy, that Elsa's leg finally heal up after unplanned half-year break and now she can contest in the races!!!

 

Díky za foto / Thanks for photo - Vlastimil Liška (CZ)

 


SNOW WIND CUP HRDOŇOV 28.1.2017 - CACIL, CACT, bodovací, nominační, snow coursing

Do nové coursingové sezóny vstoupily sestřičky Asma a Adilah účastí na prvním závodě v Čechách.
V konkurenci 12 saluk v mixu obsadila Asminka krásné 5.místo a zároveň byla nejúspěšnější českou salukou závodu. 
Její oba běhy byly vynikající, proto se musíme přiznat, že jsme čekali umístění a nějakou příčku výše, ale nejdůležitější pro nás je, že doběhla v pořádku a bez zranění!!!
Adilah svými dobrými a vyrovnanými běhy nakonec obsadila 9.místo.

Přejeme Asmince a Dydunce hodně štěstí a zdravé nožky do dalších letošních coursingových závodů!!!

 

SNOW WIND CUP HRDOŇOV 28.1.2017 - CACIL, CACT, scoring, nomination, snow coursing

Sisters Asma and Adilah entered to new coursing season by participation at first race in Czech republic.

In mix of 12 salukis Asma was best czech saluki together with nice 5th place in the race.

Her runs were excellent and we have to admit, that we were expecting higher placement, but the most important thing is, that Asma finished the race without injury!!!

Adilah took 9th place with her good and steady runs.

We wish Asma and Adilah good luck and healthy legs for next coursing races!!!

 

 

                                 Adilah                                                                      Asma

   

Díky za poskytnutí foto / Thanks for provide photo - Hana Bednaříková (CZ)

 


COURSINGOVÝ VÍTĚZ 2016

Nádherným rozloučením s loňskou coursingovou sezónou se může pochlubit fenka Asma.
Právě ona ve svém prvním závodním roce se díky svým výborným a hlavně vyrovnaným výkonům  může mimo dalších excelentních umístění v evropských soutěžích pyšnit domácím titulem COURSINGOVÝ VÍTĚZ 2016 !!!
Toto ocenění si převzala dne 21.1.2017 v pražském TOP HOTELU.
Do dalšího coursingového zápolení přejeme Asmince hlavně výborné zdraví a stále velikou radost ze střapečku. smiley

 

COURSING WINNER 2016

Amazing girl Asma said goodbye to last coursing season in big style. She served excellent and balanced performances all the year - for her the first coursing season! Except other amazing placements from abroad she can boast the title CZECH COURSING WINNER 2016 !!!

She received this award on the 21st of January 2017 in Prague TOP HOTEL.

We wish Asma good health and still big joy from the tassel to next competitions. smiley

 

Díky za poskytnutí foto / Thanks for provide photo - Hana Bednaříková (CZ)

 


DUO CACIB LJUBLJANA 21.-22.1.2017 SLOVINSKO / SLOVENIA

Aniyah Al Nasya "Saba" na těchto výstavách po oba dny obdržela krásné posudky včetně velké pochvaly za krásné předvedení. smiley

Aniyah Al Nasya "Saba" received on both days nice assessments and big compliments for nice presentation. smiley

21.1.2017 - rozhodčí / judge: Andreja Novak - Slovinsko (SLO)
Excellent 2, res. CAC


22.1.2017 - rozhodčí / judge: Dr. György Tesics - Maďarsko (HU)
Excellent 2, res. CAC

Gratulujeme a držíme palce na další výstavu! / Congratulations and good luck on next show!

 Poděkování za foto / Thanks for photo - Dora Levstek (SLO)

 


OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016

Tento rok byl pro náš první "A" vrh velice úspěšný. Děti z tohoto vrhu nám udělaly obrovskou radost hlavně na coursingovém poli.
Celkem 5 fenek získalo v tomto roce coursingovou a některé zároveň i dostihovou licenci.
Jejich úspěchy jsou nepřehlédnutelné, především výsledky Aniyah a Asmy vynesly tyto dvě fenky do TOP 10 Evropy s tím, že každá z nich vyhrála významný evropský pohár za tento rok. To samozřejmě svědčí o jejich celoroční vynikající kondici!!! yes

Můj sen o "coursingovém"  vrhu se splnil. Jsem za to nesmírně šťastná a děkuji všem obětavým majitelům za jejich péči, lásku a čas.

Nejen na coursingu, ale i na výstavách jsme zaznamenali krásná umístění v roce 2016.
Nejúspěšnější fenkou na výstavách byla Aniyah, která si odnesla z některých výstav i tituly CACIB a BOS.

Předpokládáme,  že se budeme v letošním roce ve větším počtu účastnit výstav jak doma, tak i v zahraničí a samozřejmě nás čeká nová, pro nás teprve druhá coursingová sezóna. Věříme, že bude úspěšná ke spokojenosti nás všech.

Přeji všem majitelům, aby se jim v novém roce  dařilo hlavně v osobním, ale i v pracovním životě a byli společně se svými psy zdraví!!! smiley

 

2016 IN RETROSPECT

This year was for our "A" litter very successfull. Our offspring made us happy mainly on the coursing field. Five girls received coursing and racing licence. Their sucessess are striking, primarily Aniyah's and Asma's results took them to the European TOP 10 and both of them won important european cup this year. This attests their year-round excellent condition. yes

My dream about "coursing" litter came true. I'm very happy for that and I would like to thank all self-sacrifising owners for their care, love and time.

We got nice placings at the dog shows and coursings in 2016. Most successful at the shows was Aniyah - she was awarded CACIB and BOS more than once.

We assume that we will participate in 2017 at shows in Czech republic and abroad too and we await new coursing season. We believe it will be successful to the satisfaction of all of us.

I wish all owners good luck in private and working life and stay healthy with your dogs!!! smiley

 

 

 

THE BEST OF 2016

 

 

heartANIYAHheart

1st place, CACL, CACIL 3x

2nd place, res. CACL, res. CACIL 1x

3rd place 1x

Nomination for FCI European Lure Coursing Championship 2016 Slovakia

FCI European Lure Coursing Championship 2016 - 18th place

WINNER OF EUROCUP 2016!!!

1st place ranking in Italy

Excellent 1, CAC

Excellent 1, CAC, CACIB, BOS 2x

Zagreb Winner

 

 

 

 

 

 

heartASMAheart

1st place, CACT 1x

2nd place, res CACT 2x

2nd place, res CACT, res. CACIL 2x

3rd place 3x

3rd place, res. CACL 1x

CACIL coursing - Best saluki female 2x

Championship of Bohemia - 2nd place

Championship of Czech Republic - 2nd place

Nomination for FCI European Lure Coursing Championship 2016 Slovakia

Participation in the FCI European Lure Coursing Championship 2016 Slovakia

TOP TEN CUP 2016 - 25th place - second best saluki from more than 600 sighthounds

WINNER OF V4 CUP 2016!!!

COURSING WINNER 2016 !!!

 

 

 

heartADILAHheart

1st place, CACL, CACIL 1x

1st place, CACT 1x

INTERNATIONAL HUNGARIAN COURSING CHAMPION 2016!!!

V4 CUP 2016 - 3rd place

Excellent 1, CAC 2x

 

 

 

 

Coursing and racing licence - Adilah, Aniyah, Asma

Coursing licence - Afreen, Amirah

 

        

                                 Amirah                                                                       Afreen

 

TOPlist