Chovatelská stanice FCI AL NASYA

Adilah Al Nasya "Dydunka" zaslouženě za své obdivuhodné výkony v coursingu ziskala titul C.I.C.!!! smileyheart
Tímto se stala vůbec první salukou v České republice, která tento titul získala!!! 
Navíc od počátku loňského roku až do června letošního roku vedla na 1.místě neoficiální evropský žebříček v coursingu. Její coursingové kvality jsou na velmi vysoké úrovni a my Dydunce a její
majitelce Haně Bednaříkové s rodinou moc gratulujeme!!!heart

 

Adilah Al Nasya "Dydunka" deserved for her admirable performances in coursing the title C.I.C.!!!smileyheart
She became the first saluki in the Czech Republic who achieve this!!!
In addition, from the beginning of last year until June of this year, she was on 1st place at unofficial European ranking in coursing. Her coursing qualities are at a very high level and we congratulate Dydunka and her owner Hana Bednaříková with family!!!heart
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Hana Bednaříková
 
 
 

Aniyah Al Nasya "Saba" se může pochlubit letos dalším nádherným titulem C.I.B.P., který přidala do své sbírky po titulu C.I.C. Tímto opět potvrdila svoje všestranné kvality. heart

Do Itálie míří naše velká gratulace a přání dalších úspěchů na coursingovém poli a výstavách! smiley
 
 
Aniyah Al Nasya "Saba" boasts this year's next magnificent title of C.I.B.P., which she added to her collection after C.I.C. This has again confirmed her versatile qualities. heart
Our big congratulations and wishes for more successes on coursing fields and dog shows goes to Italy! smiley
 

Poděkování za foto / Thanks for photo - Devis Sparacca (IT)

 

 


MISTROVSTVÍ EVROPY V COURSINGU Nørresundby, Dánsko 22. - 24.6. 2018


V tomto roce měla naše chovatelská stanice 3 nominované fenky z A vrhu na ME. Adilah a Asmu za Českou republiku a Aniyah za Itálii. Již tento fakt nám udělal opět obrovskou radost.heartheartheart
Na start v  dánském Nørresundby se ale nakonec postavila pouze Asma. Její výborné dva běhy ji vynesly na konečné skvělé 15.místo v konkurenci 48 fen a zajistily stejné bodové hodnocení s fenou na 14.místě. Připomeňme, že Asminka měla loni téměř roční přestávku v závodění způsobenou zlomeninami obou kostí pravé přední nohy. Tato skutečnost ještě více umocňuje její výkon na ME a také i ostatní vynikající výkony v tomto roce. Ty ji také posunuly na průběžné 1.místo neoficiálního evropského žebříčku - coursing.eu, kde na této vedoucí pozici vystřídala svoji sestřičku Adilah.
Je pro nás velkým potěšením sledovat tak stálé vynikající výkony holčiček na evropské úrovni. smiley
S radostí srdečně blahopřejeme majitelce Haně Bednaříkové s rodinou a přejeme mnoho dalších úspěchů. heartheart
 
 
EUROPEAN LURE COURSING CHAMPIONSHIP Nørresundby, Denmark 22. - 24.6. 2018
 
In this year, our kennel had 3 nominated females from A litter to the ELCC. Adilah and Asma for the Czech Republic and Aniyah for Italy. This fact has made us great joy again. heartheartheart
But at the start of Danish Nørresundby, only Asma finally stood. Her excellent two runs led to a final 15th place in a competition of 48 females and ensured the same score with a female on the 14th place. Let's recall that Asminka had a nearly one-year break in the race last year due to broken bones of the right front leg. This fact further strengthens her performance on the ELCC and also other excellent performances this year. This result also moved her to the 1st place of the unofficial European ranking - coursing.eu, where she replaced her sister Adilah.
It is a great pleasure to see such excellent performances of girls at European level. smiley
We are pleased to congratulate owner Hana Bednaříková and her family and we wish many other successes. heartheart
 
 
 
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Phodograf, Kaj Frøling
 
 
 
 

EXPO NAZIONALE DI UDINE ITÁLIE / ITALY 23.6.2018

 
Rozhodčí / Judge: Mr.Bruno Nodalli (IT)
 
Aniyah Al Nasya "Saba" získala na této výstavě ve třídě otevřené ocenění Výborná 1, C.A.C. a BOS!!! 
Gratulace míří k majitelům a skvělé handlerce Gabry Scotch. heart
 
Aniyah Al Nasya "Saba" was awarded at this show in open class - Excellent 1, C.A.C., BOS!!!
Congratulations to the owners and perfect handler Gabry Scotch. heart
 
    
Poděkování za foto / Thanks for photo - Devis Sparacca (IT)
 
 
 
 

CACIB BLED SLOVINSKO / SLOVENIA 16.-17.6.2018 


Rozhodčí / Judges: 16.6.2018 - Alenka Pokorn (SLO)
                            17.6.2018 - Roland Sporr (AT)


Výsledky / Results: 16.6.2018 - PRM, JBOB
                             17.6.2918 - PRM, JBOB, BOS, JBOG 2!!!


Ve slovinském Bledu proběhly ve dnech 16.-17.6.2018 dvě mezinárodní výstavy, na kterých nechyběla ani naše holčička z B vrhu Bareen. Oba dva dny si se svojí majitelkou vedla ve výstavních kruzích výtečně. smiley 
Mimo udělení krásných ocenění a posudků je Bareen ve 12 měsících nový Slovinský Junior Šampion!!! heart
Do Slovinska míří naše velká gratulace. heart
 
In the Slovenian town of Bled there were two international shows on 16-17 June 2018, which did not even miss our girl from B litter BareenBoth days she and her owner have performed excellently in the show rings. smiley 
Besides awarding beautiful awards and assessments, Bareen is at the age of 12 months new Slovenian Junior Champion!!!heart 
Our big congratulations are going to Slovenia. heart
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Blayo San
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Meta Kuhar (SLO)
 
 
 

INTERANTIONAL DOG SHOW KLAGENFURT 9.-10.6.2018


9.6. - Rozhodčí / Judge: Alenka Černe (SLO)
10.6. - Rozhodčí / Judge: Lisbeth Mach (CH)

Aniyah Al Nasya se na této výstavě v obou dnech předvedla se svojí skvělou handlerkou Gabry Scotch v pracovní třídě. První den 9.6. společně s oceněním Výborná 1, CACA ziskala i Crufts Qualifications!!! Druhý den výstavy 10.6. Aniyah opět zopakovala svůj výkon v kruhu se stejným výsledkem Výborná 1, CACA.
Tímto ke svým již získaným šampionátům přidala do své sbírky titul nového RAKOUSKÉHO ŠAMPIONA KRÁSY!!!
Velmi blahopřejeme výborné Aniyah, její handlerce a milující rodině. heartheartheart
Jste skvělí! smiley
 
Aniyah Al Nasya showed up on this show on both days with her great handler Gabry Scotch in the working class. First day 9.6. together with the Excellent 1, CACA also gained the Crufts Qualifications!!! The second day of the show 10.6. Aniyah again rehearsed her performance in the show ring with the same result Excellent 1, CACA.
She has added to her collection a new title AUSTRIAN CHAMPION OF BEAUTY!!!
We congratulate the amazing Aniyah, her handler and loving family. heartheartheart
You're great! smiley
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Devis Sparacca (IT)
 
 
 

SUMMER WIND CUP 2018 DUBOVICE - CACT, BODOVACÍ / SCORING 27.5.2018

 
V mixu 6 saluk zopakovaly svůj skvělý výkon z Mistrovství Čech sestřičky Adilah a Asma. Právem si zaslouží náš obdiv a blahopřání k dalším výborným výkonům v coursingu doma i v zahraničí.heart
 
In the mix of 6 salukis, repeated the great performance from the Czech Championship sisters Adilah and Asma. They rightly deserve our admiration and congratulations to other excellent coursings at home and abroad too.heart
 
Adilah Al Nasya - 1.místo / 1st place, CACT
Asma Al Nasya - 2.místo / 2nd place, res.CACT
 
Adilah Al Nasya
 
Asma Al Nasya v červené / in red
 
Poděkování za poskytnuté foto / Thanks for providing the photo - Hana Bednaříková
 
 
 

GRAND PRIX WARSZAVA 2018 - CACIL, CCWC, V4 CUP 20.5.2018

V silné zahraniční konkurenci 9 fen si skvělé 2.místo vyběhala výborná Asminka, Dydunka tentokrát obsadila 6.místo. Gratulujeme! yes

 
In the strong foreign competition of 9 females, the excellent 2nd place was taken by amazing Asminka, Dydunka this time took 6th place. Congratulations!yes
 
Asma Al Nasya - 2.místo / 2nd place, res.CCWC, res.CACIL
 
 
Asma Al Nasya
 
Adilah Al Nasya
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Anifotografia
 
 
 

MISTROVSTVÍ ČECH, CACT, BODOVACÍ, MISTROVSKÝ - VELKÁ DOBRÁ 12.5.2018
CHAMPIONSHIP OF BOHEMIA, CACT, SCORING - VELKÁ DOBRÁ 12.5.2018
 
Dydunka s Asminkou na tomto závodě, kterého se zúčastnilo 5 saluk v mixu, zaslouženě obsadily první dvě místa na stupních vítězů a my jim ze srdce blahopřejeme.smiley
 
Dydunka and Asminka deserved in this race, which was attended by 5 salukis in mix, the first two places on the podium and we congratulate them.smiley
 
Adilah Al Nasya - 1.místo, CACT, Mistr Čech / 1st place, CACT, Master of Bohemia
 
Asma Al Nasya - 2.místo, res.CACT, Vícemistr Čech / 2nd place, res.CACT
 
 
Poděkování za poskytnuté foto / Thanks for providing the photo - Hana Bednaříková
 
 
 
 

CAC BERMATINGEN 2.6.2018 NĚMECKO / GERMANY

 
Rozhodčí / Judge: H.Dux (D)
 
Bai Al Nasya ve třídě mladých obdržel velmi pěkný posudek a známku Výborná 3.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěšných výstav. heart
 
Bai Al Nasya got in young class very nice assessment and Excellent 3.
Congratulations and we wish you many successful dog shows. heart
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Hans-Jürgen Metzen
 
 
 

INTERNATIONAL LURE COURSING "CAVRIANA ( MN )"  ITÁLIE / ITALY 1.5.2018


Dalším úžasným počinem po úspěšné výstavě před dvěma dny byl pro Aniyah mezinárodní coursingový závod, ve kterém opět dokázala v konkurenci 7 saluk, že je výbornou běžkyní.
Její 2.místo pouhý 1 bod od první pozice jí zajistilo titul CACIL a res.CACL.
Do Itálie opět směřuje naše velká gratulace. heartheartheart
 
Another amazing performance after a successful show two days ago was for Aniyah an international coursing race, in which she again managed in competiton among 7 salukis, that she is a great racer.
Her 2nd place just 1 point from the first position ensured her titles CACIL and res.CACL.
Big congratulations to Italy again. heartheartheart
 
Poděkování za poskytnuté foto / Thanks for providing the photo - Devis Sparacca (IT)
 
 

 


RADUNO DI PADENGHE -  SPECIAL SHOW (Itálie / Italy) 29.4.2018


Rozhodčí / Judge: Karin Juto Hedberg (Švédsko / Sweden)

Na domovské italské půdě se Aniyah zúčastnila tradiční speciální výstavy v pracovní třídě.
Společně s nádherným posudkem získala ocenění Výborná 1, CAC, Vítěz třídysmiley
Handlerkou Aniyah byla opět úžasná a skvělá Gabry Scotch. heart
My srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí na dalších výstavách! smiley
 
On home ground, Aniyah took part at a traditional special show in working class.
Together with a wonderful assessment she won the titles Excellent 1, CAC, Class Winnersmiley
Handler of Aniyah was again amazing and great Gabry Scotch. heart
We congratulate and wish good luck at other dog shows! smiley
 
Poděkování za poskytnuté foto / Thanks for providing the photo - Devis Sparacca (IT)
 
 
 

Mistrovství Slovenska v coursingu 2018, V4 CUP, Adamovské Jazerá 15.4.2018

Na Slovensku se sešlo v mixu celkem 11 saluk včetně našich - Dydunky a Asminky majitelky Hany Bednaříkové. Adilah si vyběhala 2.místo a tituly CACT, res.CACIL. Asma obsadila 5.místo (umístění v první polovině startovního pole).


Coursing Mistrzostwa Ślaska Puchar Burmistrza Bierunia CACIL, V4 CUP 22.4.2018
Další mezinárodní coursing s účastí 10 saluk na startu byl velice úspěšný pro Dydunku, která si přivezla domů cenné vítězství - 1.místo a s ním tituly CCWC, CACIL!!! Asminka se opět umístila v první polovině závodního pole na 5.místě.


Mistrovství ČR v coursingu Pardubice 28.4.2018
Tentokrát na domácí půdě si Asminka s Dydunkou měřily opět své dovednosti a
rychlost v konkurenci 7 fen. I přes výborná obě kola se Dydunka umístila na 5.místě. Asminka v tomto mistrovství obsadila krásné 2.místo pouhý 1 bod za vítězkou a získala do své sbírky res.CACT, res.CACIL.


Oběma holčičkám a jejich majitelce s rodinou gratulujeme k tak krásným výsledkům. smiley       
Jsme na vás patřičně pyšní! heart

 

 

Slovak Championship in coursing 2018, V4 CUP, Adamovské Jazerá 15.4.2018
In Slovakia, there were a total of 11 saluks including ours - Dydunka and Asminka owner Hana Bednaříková. Adilah placed 2nd and reached the titles CACT and res.CACIL. Asma finished on 5th place (placing in the first half of the starting field).

Coursing Mistrzostwa Ślaska Puchar Burmistrza Bierunia CACIL, V4 CUP 22.4.2018
Another international coursing with the participation of 10 salukis at the start was very successful
for Dydunka, who brought home a valuable victory - 1st place and titles CCWC, CACIL!!! Asminka placed again in the first half of the field on the 5th place.

Czech championship in coursing Pardubice 28.4.2018
This time in home country, Asminka and Dydunka once again measured their skills and
speed in competition of 7 females. In spite of the excellent two rounds, Dyununka placed fifth.
Asminka in this championship was on a nice 2nd place just 1 point behind the winner and gained the titles res.CACT, res.CACIL.

We congratulate both girls and their owners with family to such beautiful results. smiley

We are so proud of you! heart

 

​Adilah

 

​Asma

 

​Poděkování za foto / Thanks for photo: Anifotografia

 

 


CAC BARJE 8.4.2018 SLOVINSKO / SLOVENIA

Rozhodčí / Judge: Primož Peer (SLO)
 
Další výstavy, v pořadí druhé, se již ve třídě mladých předvedla 10měsíční Bareen
Mimo opět výborného posudku získala titul Výborná 1, PRM - Junior BOB. smiley
Máme velkou radost, gratulujeme Bareen a báječné majitelce. smiley
 
Other dog show, second in a row, was entered in junior class by 10month old Bareen.
Besides excellent assessment again, she won the title Excellent 1, PRM - Junior BOB. smiley
We are very happy and we congratulate Bareen and her wonderful owner. smiley
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Dora Levstek (SLO)
 
 

Trénink na dostihové trati - Stolberg 7.4.2018 (Německo) 
 
Chlapec z našeho B vrhu Bai si v sobotu opět zatrénoval na dostihové trati. smiley 
Jen tak dál milý Baii. smiley 
Je šikovný, rychlý a my se těšíme, až rozšíří řady závodníků po splnění licence. smiley
Hodně štěstí chlapečku! heart
 
 
Race Training - Stolberg 7.4.2018 (Germany)
The boy from our B litter Bai on Saturday again trained on the racetrack. smiley
Keep it up sweet Bai. smiley
He is smart, fast and we look forward to extending the number of racers after he will fulfill the conditions for licence. smiley
Good luck boy! heart
 
 
 
 
Foto / Photo: Andrea Willers
Poděkování za poskytnutí fotografií / Thanks for providing the photos: Hans Jürgen Metzen
 

 


Aniyah Al Nasya "Saba" svými skvělými a vyrovnanými výkony na mezinárodních coursingových polích získala titul C.I.C. - Mezinárodní coursingový šampion!!! heart
Právem si zaslouží náš obdiv za své výkony.
My srdečně blahopřejeme Sabě a jejímu majiteli. smiley
Máme velikou radost a přejeme hodně dalších úspěchů na výstavách a coursincích.
 
Aniyah Al Nasya "Saba" with her excellent and balanced performances on the international coursing fields received the title C.I.C. - International coursing champion !!! heart
Rightfully, she deserves our admiration for her performance.
We congratulate Saba and her owner. smiley
We are very happy and wish many more successes at exhibitions and coursings.
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Devis Sparacca (IT)

 


MAZANÝ ZAJÍC - MEZINÁRODNÍ V4 CUP - CACIL, CACT,  MISTROVSTVÍ MORAVY, NOMINAČNÍ 1.4.2018 MEDLÁNKY

A opět byly v akci sestřičky Asma a Adilah. Znovu konkurence 10 fen v mezinárodním obsazení a sestřičkám se dařilo.smiley
Asminka 2.místo a tituly res. CACT,  res. CACIL, vícemistr Moravy 2018.
Dydunka 3.místo - pouhý 1 bod za Asminkou.
Máme radost ze znovu obrovského nasazení Asminky při závodění, je to skvělá bojovnice, běh je jí vším a hlavně je její největší radostí.
Blahopřejeme oběma úžasným běžkyním a majitelce Haně Bednaříkové s rodinou.
 
 
CUNNING HARE - INTERNATIONAL V4 CUP - CACIL, CACT, MORAVIAN CHAMPIONSHIP, NOMINATION RACE 1.4.2018 MEDLÁNKY

And again sisters Asma and Adilah were in action. Again the competition of 10 females in international cast and sisters were successful. smiley
Asminka 2nd place and titles res. CACT, res. CACIL, Multiple Master of Morava 2018.
Dydunka 3rd place - just 1 point behind Asminka.
We are delighted with the re-deployment of Asminka in racing. She is a great warrior, running is all to her and most importantly, her greatest joy.
Congratulations to both wonderful racers and the owner of Hana Bednaříková with her family.
 
        
                                 Asma                                                                                 Adilah
 
 
Poděkování za foto / Thanks for photo - Hana Bednaříková
 
 

JARNÍ OTVÍRÁK - CACT, BODOVACÍ, KOLESA 24.3.2018

Prvního národního coursingu v této sezóně se opět zúčastnily Asma s Adilah a nastoupily do závodu v mixu 10 saluk.
Dydunka si vyběhla krásné 2.místo s titulem CACT a byla nejlepší fenou plemene.
Asminka skončila na 7.místě i přes dva pěkné a vyrovnané běhy. 
Držíme oběma palce do dalších závodů! yes
 
 
SPRING OPENER - CACT, SCORING, KOLESA 24.3.2018

The first national coursing this season was again attended by Asma with Adilah and they entered the race in a mix of 10 salukis.
Dydunka gained beautiful 2nd place with the title CACT and she was also the best female of the breed.
Asminka finished on 7th place despite two nice and equable runs.
We keep both inches in the next race! yes
 
Adilah
 
Asma

 

Foto / Photo - Markéta Sousedíková
Poděkování za poskytnutí fotografií / Thanks for providing the photos - Hana Bednaříková

 


INTERNATIONAL COURSING ALSÓNÉMEDI - SEASON OPENING COURSING - CACL, CACIL, V4 Cup - 3.3.2018 ALSÓNÉMEDI (MAĎARSKO / HUNGARY)

Začala coursingová sezóna 2018 a my jsme s velkou nedočkavostí čekali na první start Asminky po roční nucené přestávce, která byla způsobená zlomeninou obou kostí v noze.
Na svůj první velký mezinárodní závod dorazila se svou sestřičkou Adilah do maďarského Alsónémedi, kde se sešla konkurence 10 fen saluk 5 zemí Evropy.
Konečné umístění po vydařených bězích obou závodnic, Asminky a Dydunky, bylo v první polovině startovního pole a se stejným bodovým ohodnocením.
Asma - 4. místo smiley
Adilah - 5. místo smiley
Gratulujeme! smileysmiley
 
The coursing season 2018 began and we were very eager to wait for Asminka's first start after a year's forced break that was caused by the fracture of the two bones in the leg.
At her first big international race she arrived with her sister Adilah to Alsónémedi, Hungary, where she competed with 10 saluki females from 5 European countries.
The final placement after the successful races of both racers, Asminka and Dydunka, was in the first half of the starting field and with the same score.
Asma - 4th place smiley
Adilah - 5th place smiley
Congratulations! smileysmiley 
 
Asma
 
Adilah
 
 
Foto / Photo - Szilárd Simkó
Poděkování za poskytnutí fotografií / Thanks for providing the photos -  Hana Bednaříková
 
 

CACIB WINTER WINNER 18.2.2028 CELJE (SLOVINSKO / SLOVENIA)

Rozhodčí / Judge: Gerard Jipping (Nizozemsko / NL)

 

Bareen Al Nasya se zúčastnila své první výstavy, kde získala ve třídě dorostu velmi krásný posudek, ocenění Velmi nadějná 1, Nejlepší dorost.

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí na dalších výstavách! smiley

 

Bareen Al Nasya was at her first dog show, where she received very nice assessment and in puppy class was awarded as Very promising 1, Best puppy. 

Congratulations and we wish you good luck at other shows! smiley

 

Poděkování za foto / Thanks for photo: Dora Levstek (SLO)

 


laughÚSPĚCHY 2017 / SUCCESSES 2017laugh

 
 
ALIYAH AL ZAHRA
C.I.B.P. – International champion for beauty and performance
mother of „B“ litter Al Nasya - * 30.5.2017
 
BAYSAN AL ZAHRA
Winner of honor class
Best In Show – Winner of honor class 2nd place
 
AFSOON AL NASYA
stud bitch
coursing licence
3rd place
 
ALTIN HABIB AL NASYA
stud dog
CAC, starting expectancy for Czech champion of beauty
 
ASMA AL NASYA
Coursing champion of Czech sighthound club
2x 1st place
CACT
CACL
CACIL
 
ADILAH AL NASYA
Winner V4 Cup Sighthounds Lure Coursing Trophy
Czech coursing champion
Coursing champion of Czech sighthound club
Sport Winner of Racing Hounds Slovakia
2nd place at Coursing winner
1st place on Coursing championship of Slovakia
12th place at European Lure Coursing Championship
2x 1st place
4x 2nd place
2x 3rd place
CACT
2x res.CACT
2x res.CACL
res.CCWC
6x res.CACIL
long-term international leader at coursing.eu
 
ANIYAH AL NASYA
Slovenian champion for beauty and performance
Slovenian champion of beauty
fulfilled conditions for International Coursing Champion
1st place
2nd place
3rd place
3x CAC
3x res.CAC
2x res.CACIB
CACL
res.CACL
CACIL
CCLA
 
BAI AL NASYA
2x Best puppy
TOPlist