Chovatelská stanice FCI AL NASYA

Aniyah Al Nasya "Saba" se s letošní výstavní sezónou rozloučila velice úspěšně v chorvatském Zagrebu.
Z dvoudenní mezinárodní výstavy si přivezla krásné hodnocení a skvělé výsledky.
Dokázala tak, že je nejen excelentní a špičková evropská coursingová závodnice, ale také krásná mladá salučí dáma, která je již po několikáté oceněna mimo jiné titulem CACIB a BOS!!!
Na místě je velká gratulace a poděkování milým majitelům a skvělé handlerce.

 

Aniyah Al Nasya "Saba" very successfully said goodbye to this year‛s show season in Croatian Zagreb.                                                                                                                         From two-day international dog show she brought nice assessments and wonderful results.       She proved, that she is not only excellent and top-class european coursing runner, but also beautiful young saluki lady, which was several times awarded besides other things by the titles CACIB and BOS!!!
Big congratulations and many thanks to nice owners and brilliant handler.


INTERNATIONAL DOG SHOW ZAGREB 26.-27.11.2016  CHORVATSKO / CROATIA


26.11.2016 - rozhodčí / judge: Grzegorz Weron - Polsko (PL)
Výborná 1 / Excellent 1 , CAC

27.11.2016 - rozhodčí / judge: Ludmila Fintorová - Slovensko (SK)
Výborná 1 / Excellent 1, CAC, CACIB, BOS, ZAGREB WINNER

 

Poděkování za foto / Thanks for photo - Lea Slunjski (HR)

  


V4 CUP SIGHTHOUNDS LURE COURSING TROPHY 2016

Úžasného umístění v tomto poháru 4 zemí dosáhla výborná Asma Al Nasya - 1. MÍSTO - VÍTĚZ V4 CUP!!!
Její sestřička Adilah Al Nasya - 3.MÍSTO!!!
Obě se zapojily do tohoto poháru s velkým nasazením a skvělým servisem svých obětavých majitelů. smiley
Sestřičkám tak patřily zaslouženě stupně vítězů!!!
Majitelům veliké díky za vše, co pro své holčičky dělají. Jste úžasní!!! heart

 

Fantastic placement in this V4 Cup of 4 countries was achieved by wonderful Asma Al Nasya - 1ST PLACE - WINNER V4 CUP!!!

Her sister Adilah Al Nasya - 3RD PLACE!!!

Both girls engaged this cup with big determination and excellent service provided by their self-sacrifising owners. smiley

Winners‛ podium belongs to them!!!

Thanks a lot to the owners for everything, what they are doing for the girls. You‛re great!!! heart

 

 

 


 


SOFA DOG WEAR CUP VÍTKOV CACT, CACIL, V4 CUP, BODOVACÍ / SCORING 29.10.2016

Finálový závod V4 Cup a zároveň poslední bodovací závod této sezóny se neobešel bez velké favoritky Asmy Al Nasya.
Ta potvrdila v závodě svým výkonem celoroční vynikající kondici a vyváženost skvělých běhů .smiley
Obsadila tak 2. místo, res. CACT, res. CACIL. Blahopřejeme. smiley

 

Final coursing of V4 Cup and last scoring race in this season was not without big favorite Asma Al Nasya.

She confirmed all year long outstanding condition and evenness of excellent runs by this performance. smiley

She took 2nd place, res. CACT, res. CACIL. Congratulations. smiley

 

 


TOP TEN CUP 2016

Asma Al Nasya obsadila v tomto poháru, kterého se zúčastnilo více než 600 chrtů, celkové skvělé 25. místo a zároveň byla druhou nejúspěšnější salukou!!! yes
Právem ji patří velký obdiv. My jsme na Asmičku velice pyšní!!!

 

Asma Al Nasya occupied in this Cup, which was attended by more than 600 sighthounds, great 25th place overall and she is also second best saluki!!! yes

We really admire Asma and we are very proud of her!!!

 

Poděkování za foto / Thanks for photo - Calliope Bird (HU)

 


FINAL WIND CUP 2016 ORLOV U PŘÍBRAMI CACT, BODOVACÍ / SCORING 22.10.2016

V předposledním bodovacím závodě změřily své síly v mixu 8 saluk opět Asma a Adilah Al Nasya.
Dydunka přesvědčila tímto závodem všechny, že vítězství před 14ti dny na Mezinárodním mistrovství Maďarska nebylo náhodné! Získala opět 1.místo a titul CACT!!! Asmička si doběhla v tomto závodě pro pěkné 3.místo.

Opět velká gratulace putuje k holčičkám a jejich majitelům!!! smiley

 

In penultimate scoring race measured forces 8 salukis including Asma and Adilah Al Nasya. "Dydunka" Adilah convinced by this race, that victory 14 days ago at International coursing championship in Hungary was not accidental. She achieved 1st place and title CACT again!!! "Asmička" Asma gained in this race nice 3rd place.

Big congratulations to girls and their owners!!! smiley

 

 

 


HERBST COURSING LOSTALLO - CACIL, CACL, EUROCUP 2016 ŠVÝCARSKO 16.10.2016

Ve švýcarském Lostallu se konal finálový závod EUROCUP 2016, kterého se mimo dalších 13 saluk zúčastnila i Aniyah Al Nasya "Saba ".
Získáním 2. místa v tomto závodě a titulem rec.CACIL a res.CACL si udržela a zároveň získala celkově úžasné 1. místo - VÍTĚZ EUROCUP 2016!!!

Velký dík a blahopřání patří hlavně Sabě a jejím majitelům! Jsme na ně velice pyšní.smiley

Tento náročný evropský pohár, ve kterém měří síly chrti z Evropy téměř po celý rok, byl pro Aniyah nesmírně úspěšný.
Přejeme jí a majitelům, aby následující sezóna byla pro ni taktéž vydařená a hlavně, aby další závody proběhly bez zranění.
Děkujeme za skvělou reprezentaci, jste skvělí! yes

 

HERBST COURSING LOSTALLO - CACIL, CACL, EUROCUP 2016 SWITZERLAND 16.10.2016

In Swiss Lostallo was final race of EUROCUP 2016, in which were 13 salukis and our Italian girl Aniyah Al Nasya "Saba".

Here she achieved wonderful 2nd place, titles res.CACIL, res.CACL and kept and gained fantastic 1st place - WINNER OF EUROCUP 2016!!! 

Big thanks and congratulations especially to Saba and her owners! We are very proud of them.smiley

This exacting European cup, in which measure forces sighthounds from Europe almost all year long, was for Aniyah enormous successful.

We wish her and her owners next amazing season and races without injuries.

Thanks a lot for excellent representation, you‛re great! yes

 

 

 


NOVÉ COURSINGOVÉ ZÁVODNICE laugh

Do naší chovatelské stanice přišla další výborná zpráva.
Afreen a Amirah Al Nasya splnily v Německu úspěšně licenční coursingové zkoušky a zároveň již jsou majitelky licenčních průkazů.
Těšíme se na jejich vstup do závodního coursingového dění a přejeme mnoho úspěšných závodů bez zranění!!!
Tímto se náš vrh " A " Al Nasya rozrostl na 5 coursingových závodnic a my z toho máme obrovskou radost. smiley
Držíme palce holčičky!!! smileyyes

 

NEW COURSING RACERS laugh

To our kennel came next good news.

Afreen and Amirah Al Nasya successfully fulfilled coursing licence in Germany. We look forward to their entry into the racing coursing events and wish them many successful races without injury!!!

With this news has our "A" litter Al Nasya grown into 5 coursing runners and this make us very happy. smiley

Good luck for our girls!!! smileyyes

 

 

 


INTERNATIONAL HUNGARIAN COURSING CHAMPIONSHIP 2016 ALSÓNÉMEDI CACIL, CACL, V4 CUP 9.10.2016 MAĎARSKO / HUNGARY

 

Asma a Adilah Al Nasya nechyběly ani u dalšího velkého mezinárodního závodu v Maďarsku.
Právě tady se v mixu 6 saluk velice dařilo oběma salučím slečnám a výsledek byl vynikající!!!
Pro Adilah znamenal tento závod nádherné 1. místo a titul CACIL, CACL a titul MEZINÁRODNÍ MISTR MAĎARSKA 2016 !!! smiley 
Asma v tomto závodě vybojovala 3. místo a titul res. CACL !!! smiley Tímto si stále drží průběžné 1.místo ve V4 Cup!
Velice gratulujeme k úžasným výkonům. yes

 

Asma and Adilah Al Nasya did not missing at the next big international coursing in Hungary. Here in the mix of 6 salukis were our girls awesome with excellent results!!!

Adilah - 1st place, title CACIL, CACL and title INTERNATIONAL HUNGARIAN COURSING CHAMPION 2016 !!! smiley

Asma - 3rd place, title res. CACL!!! smiley For this time she is still at 1st place at V4 Cup!

Big congratulations to this wonderful performance. yes

 

Díky za foto / Thanks for photo - Calliope Bird (HU)

 


LCA - LAFERTÉ-SUR-AMANCE INTERNATIONAL COURSING, CACIL, CACP, EUROCUP 2016 FRANCIE / FRANCE 8.10.2016

 

Ve Francii se konal předposlední závod letošního Eurocupu 2016. Po měsíční přestávce nastoupila Aniyah Al Nasya opět na start a svým výkonem potvrdila své vysoké kvality. V mixu 6 saluk zvítězila a postavila se opět na nejvyšší stupínek vítězů!!!
Její 1. místo, titul  CACIL a CACP ji  posunul v žebříčku Eurocup 2016 na 1. místo před posledním závodem.
Právem si zaslouží obrovskou gratulaci společně s majiteli. smiley

 

Penultimate race of this year‛s Eurocup was held in France. Aniyah Al Nasya got into the race after one month break and she really confirmed her high quality with great performance. She was the winner in mix of 6 salukis!!!

This 1st place, title CACIL and CACP moved her into 1st place Eurocup 2016 before the last race.

Big congratulations to her and her owners. smiley

 

 


COURSING CACIL/CCWC/V4CUP - POLSKO / POLAND

PUCHAR MASOWSZA - MEMORIAL ANDRZEJA POBUDKOWSKIEGO 1.10.2016

 

Do Polska na další mezinárodní závod odjela Asma a Adilah Al Nasya změřit své síly s konkurencí za hranicemi Čech. V mixu 8 saluk si na velmi náročné trati vedly obě velice dobře!

Asmička byla nejlepší fenou saluki a získala konečné 3.místo a Dydunka i přes nepříjemný karambol v 1.kole a tím i konečné 7.místo udržela krok se všemi. smiley

Blahopřejeme a děkujeme za krásnou mezinárodní reprezentaci!!! yes

 

For next international coursing to Poland went Asma and Adilah Al Nasya to measure their strength with foreign competitors. On the hard track in mix of 8 salukis our girls performed very well!

Asma was best saluki female and gained 3rd place and Adilah despite unpleasant crash in 1st run and final 7th place kept up with others. smiley

Congratulations and thanks for perfect international representation!!! yes

 

Asma Al Nasya

 

Adilah Al Nasya

 


SVATOVÁCLAVSKÝ COURSING, CACT, BODOVACÍ - DOBŘANY 28.9.2016

V tomto závodě v konkurenci 6 saluk si Asma Al Nasya "Asmička" vybojovala své 1.místo a titul CACT!!!

Gratulujeme ke krásnému umístění!!!

 

SAINT WENCESLAS COURSING, CACT, SCORING - DOBŘANY 28.9.2016

In this race were mix of 6 salukis and Asma Al Nasya won 1st place and title CACT!!!

Congratulations to this wonderful placement!!!

 

 


MORAVSKOSLEZSKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ BRNO 25.9.2016

Rozhodčí: Ludmila Fintorová (Slovensko)

Adilah Al Nasya "Dydunka" se zúčastnila své druhé výstavy ve třídě otevřené a znovu získala krásné ocenění Výborná 1, CAC!!!

Blahopřejeme jí a majitelům. smiley

 

MORAVIAN-SILESIAN NATIONAL DOG SHOW BRNO 25.9.2016

Judge: Ludmila Fintorová (SK)

Adilah Al Nasya "Dydunka" was for the second time in open class at dog show and she was awarded Excellent 1, CAC again!!!

Congratulations to her and owners. smiley

 

 


DWZRV - VÝSTAVA PSŮ LORCH NĚMECKO 24.9.2016

Rozhodčí: M.Langer (Německo)

Amirah Al Nasya "Sami" se poprvé ve svém životě předvedla ve výstavním kruhu ve třídě otevřené a obdržela ocenění Výborná 1 VDH.

Jsme velmi potěšeni a přejeme Amirce hodně štěstí a výborné výsledky na dalších výstavách. smiley

 

DWZRV - DOG SHOW LORCH GERMANY 24.9.2016

Judge: M.Langer (D)

Amirah Al Nasya "Sami" was for the first time in the show ring and she received Excellent 1 VDH in open class.

We are very pleased and wish Amirka good luck and excellent results on next dog shows. smiley

 

 

 


CACIL COURSING GALTÜR RAKOUSKO 10.9.2016

Aniyah Al Nasya se opět vydala za dalším skvělým výsledkem v coursingu do zahraničí - do rakouského Galtüru. V mixu 10 saluk vybojovala krásné 3.místo a tím si zároveň upevnila své prozatímní sdílené celkové 4.místo v Eurocup 2016.

Gratulujeme!!! smiley

 

CACIL COURSING GALTÜR AUSTRIA 10.9.2016

Aniyah Al Nasya went for next great result in coursing abroad again - to austrian Galtür. In mix of 10 salukis she gained beautiful 3rd place and by this result she confirmed shared 4th place in Eurocup 2016.

Congratulations!!! smiley

 

 


MISTROVSTVÍ ČR, CACT, CACIL, V4 CUP, TOP TEN CUP 2016 PTÝROV 10.9.2016

Asma Al Nasya "Asmička" na tomto mistrovství dokázala, že patří mezi vynikající závodníky, což potvrdila svým výborným konečným 2.místem v mistrovském závodě - res.CAC, res.CACIL.

Tímto závodem potvrdila svoje kvality a průběžné 1.místo ve V4 Cup 2016 z celkového počtu 21 fen!!!

Blahopřejeme a držíme palce do dalších podzimních závodů. smiley

 

CHAMPIONSHIP OF CZECH REPUBLIC, CACT, CACIL, V4 CUP, TOP TEN CUP 2016 PTÝROV 10.9.2016

Asma Al Nasya demonstrated that she belongs to excellent coursing competitors - she confirmed it with 2nd place, res.CAC, res.CACIL.

By this race she confirmed her quality and for now is Asma on 1st place in V4 Cup 2016 from 21 females!!!

Congratulations and fingers crossed for next autumn races. smiley

 

Díky za foto / Thanks for photo - Bahira

 


KLUBOVÁ VÝSTAVA KLUBU CHOVATELŮ CHRTŮ HOŘOVICE 23.7.2016

Rozhodčí: Věra Sosnová (ČR)

Adilah Al Nasya si započala svou výstavní dráhu mezi dospělými v třídě otevřené výsledkem Výborná 1, CAC. Blahopřejeme! yes

 

CZECH SIGHTHOUND CLUB SHOW HOŘOVICE 23.7.2016

Judge: Věra Sosnová (CZ)

Adilah Al Nasya was for the first time in open class and she was awarded - Excellent 1, CAC. Congratulations! yes

 

 


MISTROVSTVÍ POZNAŇ, TOP TEN, V4 CUP, CACIL/CCWC  2.7.2016 POZNAŇ POLSKO

Asma opět zamířila na coursingový závod do zahraničí - do Polska. V zahraniční konkurenci mix 7 saluk se umístila na nádherném 3. místě a byla nejlepší fenou plemene saluki.
Tímto závodem si rovněž drží mezi fenami saluki průběžné 1. místo soutěže V4 CUP. smiley

Gratulujeme ke krásným výsledkům Asmičce a děkujeme obětavé majitelce Haně Bednaříkové s manželem a celou rodinou za výbornou reprezentaci!

 

CHAMPIONSHIP OF POZNAN, TOP TEN, V4 CUP, CACIL/CCWC  2.7.2016 POZNAN (PL)

Asma went to coursing abroad again - for this time Poland. In the competition were mix of 7 salukis from other states and Asma took 3rd place and she was also best saluki female.

By this race she´s holding 1st place in V4 CUP among saluki females. smiley

Congratulation to these nice results Asma and thanks a lot to self-sacrificing owner Hana Bednaříková with husband and all the family for excellent representation!

 

 


CHLUMECKÁ KORUNA - CACT, BODOVACÍ  25.6.2016 CHLUMEC NAD CIDLINOU

V dalším českém bodovacím coursingu se Asma svým během opět umístila na krásném 2. místě, res.CACT.
Prozatím je na průběžném 1.místě v soutěži "Coursingový vítěz 2016" smiley

 

CROWN OF CHLUMEC - CACT, SCORING RACE  25.6.2016 CHLUMEC NAD CIDLINOU

In the next czech scoring coursing was Asma again placed a beautiful 2nd place, res.CACT.

For now she is first in competition "Coursing winner 2016" smiley

 

 


FCI EUROPEAN LURE COURSING CHAMPIONSHIP 17.-19.6.2016 - VELKÉ POLE, SK

 

Na Mistrovství Evropy v coursingu byly letos nominované 2 fenky z našeho A vrhu - Aniyah a Asma. smileysmiley

For  FCI European lure coursing championship were nominated 2 girls from our A litter - Aniyah and Asma. smileysmiley


Bohužel, obě se setkaly ve svých bězích s agresivitou a napadením soupeřkou. Právě agresivita mezi fenami saluki se bohužel objevovala v bězích na ME velice často!

Unfortunatelly, both girls were attacked during the race by the rivals. Aggression was between saluki females very frequent!

Asmička zaběhla dva pěkné a vyrovnané běhy. Zklamáním bylo umístění na 50. místě, kterému její běhy rozhodně neodpovídaly. Jsme ale šťastní za to, že zaběhla velice dobře, korektně a hlavně ve zdraví! Držíme palce do dalších závodů!!!

Asma ran two nice and equal races, but the result 50th place was disappointing. We are happy, that she ran very good, correct and without injury! Fingers crossed for next races!

 


 

Aniyah, která reprezentovala Itálii, kde je na 1. místě v žebříčku, předvedla na ME krásné dva běhy s hodnocením - 18. místo. I přes velice pěkné umístění se domníváme, že mohla být o nějakou příčku výše. Tak jako u Asmičky jsme velice rádi, že doběhla ve zdraví i přes útok soupeřky v doběhu! Držíme palce do dalších závodů!!!

Aniyah, who was representing Italy, where she is 1st in the ranking, ran 2 nice races and in the final she took 18th place. Despite nice placement we think, that she could be on the higher places. We are glad, that she finished races without injuries and with the attack from the rival in the end of race! Fingers crossed for next races!

 


 


VELKÁ CENA PARDUBIC - MISTROVSTVÍ ČECH, CACT, BODOVACÍ   14.5.2016

Asma Al Nasya ve svém dalším závodě na coursingovém poli vybojovala krásné 2.místo, res.CACT (mix 6 saluk). 

Zároveň byla nominována do týmu ČR na Mistrovství Evropy v coursingu 2016 na Slovensku.

 

GRAND PRIX PARDUBICE - CHAMPIONSHIP OF BOHEMIA, CACT, SCORING RACE   14.5.2016

Asma Al Nasya achieved on her next race on racing field 2nd place, res.CACT (mix 6 salukis).

She was also nominated to Czech team for FCI European Lure Coursing Championship 2016 Slovakia.

 

 


CACIL PRIBISLAVEC 3.4.2016 - EUROCUP 2016, CHORVATSKO / CROATIA

Do druhého svého závodu nastoupila Aniyah Al Nasya s velkou nadějí. Vynikající běhy s celkovým počtem 362 bodů jí zajistily v konkurenci 9 saluk opět tituly CACL a CACIL a zároveň se v celkovém bodovém hodnocení všech plemen skupiny X. umístila na 2.místě!!!  

Velká gratulace pro Aniyah "Saba" a poděkování skvělým majitelům!

 

Aniyah Al Nasya got into her second race with hig hopes. Excellent runs with total score 362 points ensured her in competition of 9 salukis the titles CACL and CACIL again and concurrently she gained in the overall score of all breeds of the group X. 2nd place !!!

Big congratulation to Aniyah "Saba" and thanks to her great owners!

 

Díky za foto / Thanks for photo - Mónika Kovács (HU)

 

Díky za foto / Thanks for photo - Sighthounds Club of Croatia

 


MEDLÁNECKÝ SYSEL 26.3.2016 - CACIL, CACT, BODOVACÍ ZÁVOD

SOUČÁST SOUTĚŽE V4 CUP, EUROCUP 2016, TOP 10

 

Asma Al Nasya poprvé na závodním poli předvedla skvělý výkon. V konkurenci 10 fen získala 2.místo, res.CACT, res.CACIL!!! Počet bodů (358) byl stejný jako na 1.místě. Věříme v naši velmi nadějnou závodnici a držíme palce do dalších závodů!

 

GROUND SQUIRREL OF MEDLÁNKY 26.3.2016 - CACIL, CACT, SCORING RACE

PART OF V4 CUP, EUROCUP 2016, TOP 10

 

Asma Al Nasya showed a great performance on the racing field for the first time. In competition with 10 other females she gained 2nd place, res.CACT, res.CACIL!!! Number of points (358) was the same as in the 1st place. We believe in our promising racer and we keep our fingers crossed for next races!

 

 

Díky za foto / Thanks for photo - Markéta Sousedíková (CZ)

 


11. MEZINÁRODNÍ COURSING CACIL DOLSKO - EUROCUP 2016, 12.3.2016 SLOVINSKO

Aniyah Al Nasya se zúčastnila svého prvního závodu a v konkurenci pěti dalších saluk uspěla s fantastickým výsledkem - 1.místo, CACL a CACIL!!! Jsme na ní i na majitele velmi hrdí a přejeme mnoho úspěchů v závodech i ve výstavním kruhu.

 

11th INTERNATIONAL COURSING CACIL DOLSKO - EUROCUP 2016, 12.3.2016 SLOVENIA

Aniyah Al Nasya attended her first race where she had five other rivals and she won with fantastic results - 1st place, CACL and CACIL!!! We are very proud of her and her owners and we wish them good coursing season and successes in the show ring.

 

  

Díky za foto / Thanks for photo - Dora Levstek (SLO)

 

 


SLAVÍME DRUHÉ NAROZENINY "A" VRHU smiley 

PŘEJEME VŠEM SPOKOJENÝ A VESELÝ ŽIVOT heart 

 

WE CELEBRATE SECOND BIRTHDAY "A" LITTER smiley

WE WISH ALL OF THEM HAPPY AND JOYFUL LIFE heart

 

 


CACIB LJUBLJANA 16.1.2016 SLOVINSKO/SLOVENIA

Rozhodčí/Judge: Dr.Goran Bodegard (Švédsko/SWE)

Aniyah Al Nasya byla opět po necelém měsíci velice úspěšná ve výstavním kruhu. Získala v mezitřídě titul Výborná 1, CAC, CACIB a BOS!!! Gratulujeme ke krásnému výsledku!

Aniyah Al Nasya was in less than a month very successful in the show ring again. In intermediate class she achieved - Excellent 1, CAC, CACIB and BOS!!! Congratulations to this beautiful result!

 

Díky za foto / Thanks for photo - Dora Levstek (SLO)

 


Jako druhá v pořadí z našeho "A" vrhu splnila Asma Al Nasya o předposledním lednovém víkendu licenční běhy. Přejeme naší Asmičce hodně úspěchů a radosti z běhání.

Second girl from our "A" litter Asma Al Nasya fullfilled on penultimate january weekend coursing licence. We wish her good luck and joyful running.

 

 

Díky za foto / Thanks for photo - Martin Petlach

 


NEW YEAR SHOW 16.1.2016 + WINTER SHOW 17.1.2016 NITRA SLOVENSKO/SLOVAKIA

Rozhodčí/Judges: 16.1. - Erdös László (Maďarsko/HU)
                          17.1. - Petr Řehánek (ČR/CZ)
 
Adilah Al Nasya se v mezitřídě zúčastnila obou výstavních dnů s výsledky - Výborná 3 a Výborná 2, res.CAC.
 
Adilah Al Nasya was in intermediate class on both days - Excellent 3 and Excellent 2, res.CAC.
 
 
  
 
 
 
Díky za foto / Thanks for photo - Ján Bukoven (SK)
 
 

ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU VE ZNAMENÍ COURSINGU smiley

Nový rok 2016 přivítaly naše fenky z A vrhu Asma a Adilah vydařeným coursingovým tréninkem.
Těšíme se na jejich letošní zapojení do závodů a přejeme jim hodně úspěchů bez zranění.
 
Hned druhý lednový den - 2.1.2016 splnila fenka z A vrhu Aniyah v Itálii skvělými běhy licenci. Přejeme jí hodně úspěchů na závodním poli i ve výstavním kruhu.
 
NEW YEAR‛S COURSING smiley
 
Two our girls from A litter Asma and Adilah welcomed New Year by successful coursing training.
We look forward to see them in the races and we wish them good luck and no injuries.
 
Our girl from A litter Aniyah fullfilled in Italy coursing licence by excellent runs. We wish her many successes on the race field and in the show ring too.
 
 

Asma + Adilah

Poděkování za foto - Hana Bednaříková / Thanks for photo - Hana Bednaříková

 

TOPlist